Pure Graze Saladebuffetten zijn speciale kruidenrijke grasland-mengsels die de kwaliteit bewuste veehouder in staat stellen tegemoet te komen aan de behoefte van de bodem en zijn vee.

Wat zijn kruidenrijke grasland-mengsels l Saladebuffetten?

Saladebuffetten zijn voederkruiden mengsels samengesteld uit maximaal 19 soorten grassen, klavers en kruiden. Diep wortelende planten soorten in de Saladebuffetten zorgen voor een goede droogteresistentie, hebben een bodem verbeterende werking en verhogen de organische stofgehalte in de bodem.

Hierdoor neemt het waterbergend vermogen toe en wordt de voedingstoestand verbetert. De mengsels hebben een lang groeiseizoen; ze starten vroeg in het voorjaar en groeien door tot diep in het najaar. Saladebuffetten hebben geen zomerdip in de productie zoals monoculturen. Bij de steeds warmere zomers bied dat een uitkomst.

Door de rijke variatie aan planten neemt de complexiteit en de vitaliteit van het bodemleven toe.

De planten in een Saladebuffet zijn speciaal geselecteerd op:
– Productie vermogen
– Vitamine- en mineraleninhoud
– Medische eigenschappen

Om u zo in staat te stellen uw vee gezond te laten weiden. De werking varieert van eetlust-opwekkend, tegengaan van oplopen en interne parasieten tot een zuiverende werking van lever, nieren, bloed en een goed humeur!

Voor u als veehouder zijn de voordelen vooral terug te zien in de cijfers; besparing van vaste kosten als kunstmest, krachtvoer en veearts-kosten.

Wat is de productie van kruidenrijk grasland

Door gerichte ras keuze produceren de Saladebuffetten beter dan traditionele mengsels. Saladebuffetten hebben hogere opbrengst van 31% tot zelf 47% in vergelijking met Engels Raaigras met kunstmest.

Tel uit je winst!

Hoe gebruik je kruidenrijk grasland

Saladebuffetten realiseren deze hoge productie zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van kunstmest wordt sterk afgeraden, hierdoor zullen kruiden juist verdwijnen. Om de grote plantenvariatie in stand te houden, is het goed minimaal eens per 2 jaar te hooien of 1 maal per 3 jaar door te zaaien met Saladebuffet Doorzaai.

Alle Saladebuffetten verhogen de biodiversiteit in uw grasland.

Denk aan:
– Bijen
– Vlinders
– Andere insecten
– Weidevogels
– Klein wild

Hierdoor zijn kruidenrijke grasland-mengsels een goede stap richting Natuur-inclusieve Landbouw.

Ons assortiment van kruidenrijke grasland mengsels

De kruidenrijke grasland-mengsels zijn geschikt voor zowel klei-,veen- en zandgrond. De samenstellingen en het zaai-advies zijn daar zorgvuldig op afgestemd. Ook bieden wij een biologische variant aan.

Alle mengsels zijn geschikt voor maaien en weiden. Neem voor management-advies contact op via:
Tel: 0546-624005
E-mail: info@puregraze.com

Naam Samenstel. (GR/KL/KR) Zaai-advies (kg/ha)
Saladebuffet Basis 80% / 10% / 10% 36 kg
Saladebuffet Zand 70% / 15% / 15% 40 kg
Saladebuffet Klei 70% / 15% / 15% 38 kg
Saladebuffet Kruidenrijk 53% / 23% / 24% 44 kg
Saladebuffet Bio 53% / 23% / 24% 46 kg
Saladebuffet Doorzaai 0%   / 50% / 50% 10 kg

*Al onze mengsels zijn NAK gecertificeerd, Saladebuffet Bio is ook SKAL gecertificeerd.