Er zijn veel verschillende soorten Natuur-inclusief bedrijfs-systemen voor de melkveehouderij. Er zijn bedrijven die waar de koeien hun tijd doorbrengen in een stal en waar hun voedsel naartoe wordt gebracht. Elk systeem heeft zijn voor en na delen. Uiteindelijk moet er worden gekeken naar wat de MARGE is voor de boer.

“Natuurlijk Werken©” is een bedrijfssysteem gebaseerd op Natuur-inclusieve Landbouw, een low-input low-output systeem met een kost prijs die gemiddeld 8 tot 15 cent per/liter lager is vergeleken met de gemiddelde veehouders. – onderzocht door de WUR.

De veehouders die wij adviseren leggen de basis op de productie van vers gras, die de koeien vervolgens zelf van het land halen (net zoals het wegbrengen van de mest). Kruidenrijke grasland-mengsels, die rijk zijn aan energie en mineralen die de koeien nodig zijn. Het percentage voer dat afkomstig is van de weide varieert van bedrijf tot bedrijf. Pure Graze stimuleert veehouders om maximaal gebruik te maken van het voer dat ze zelf op hun bedrijf verbouwen. Dit doen we omdat het maximaliseren van de eigen toegevoegde waarde, hun grootste troef is om een financieel duurzaam bedrijfssysteem te creëren.

Op Pure Graze bedrijven werkt de boer MET de natuur, door deze zo natuurlijk mogelijk na te bootsen. De weides worden begraasd door koeien op de manier zoals kuddes dat doen in het wild. Ze vreten wat beschikbaar is en gaan verder naar het volgende stuk zodat het gras kan rusten en weer groeien. De boeren doen er alles aan om de gras-groei per dag zo hoog mogelijk te houden.

Doormiddel van strip-grazen blijven de wortels van het gewas goed ontwikkeld, omdat ze genoeg tijd krijgen om te rusten tussen elke weidegang.

Een goed beheerd Natuur-inclusief bedrijfs-systeem zal streven naar een minimale inzet van buitenaf (zoals; krachtvoer, N-kunststof). Deze externe input gaat meestal gepaard met een hoge milieu-impact en kosten de boer veel geld. Daarnaast zijn ze onderhevig aan prijsschommelingen, die voor de rentabiliteit een groot probleem kunnen vormen.

Het managen van een melkveebedrijf is een complexe uitdaging. Maar boeren die de juiste principes toepassen en de natuur zo goed mogelijk nabootsen, zijn in staat om goed geld te verdienen met melkproductie en tegelijkertijd de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

“Natuurlijk Werken©” heeft een CO2 eqv. uitstoot van 35% ten opzichte van gangbaar en van 50% van biologisch. Er is veel winst te halen!

 Lees HIER meer over Natuurlijk Werken en wat Pure Graze u kan bieden op het gebied van advisering en begeleiding!