In het toekomstgerichte bedrijfsmodel wordt met behulp van bladgroen via fotosynthese zonne – energie omgezet in plantengroei, die met behulp van de verkoop van melk en het vlees van koeien wordt omgezet in geld op de bankrekening.

“Destiny is not a matter of chance.   It is a matter of choice.”   ~ William Jennings Bryan

Het mooiste voorbeeld van hoe dit gaat, is te zien in de vorm van deze vrouw die grond en koeien huurt en de melk direct afzet aan burgers uit de omgeving. https://www.destentor.nl/zwolle/mobiele-boerin-ellen-34-begint-juist-nu-melkbedrijf-in-zwolle-mensen-beginnen-te-lachen-als-ze-mij-zien~a22f97a4/?referrer=https://www.google.com/

In Nederland is grond zo duur dat het niet rendeert om een dure stal te zetten en melk te produceren met gebruik van allerlei hulpmiddelen. Daarvoor wordt de kostprijs al teveel “gevuld” met de prijs van grond.

Daarbij komt dat het inzetten van al die hulpmiddelen arbeidstijd kost, terwijl je als boer daarbij niet je eigen toegevoegde waarde verhoogt maar vooral die van de leverancier van het hulpmiddel.

Stel je voert krachtvoer. Je gaat uit van een bepaald rendement. Maar op voorhand heb je het rendement van de leverancier al betaald via de krachtvoerrekening. Jij moet dan nog maar zien in hoeverre en hoeveel rendement jij daarvan oogst.

Nu zult u wellicht denken, ja maar, al die stallen dan? Die worden vaak gebouwd met geld verkregen door het vermogen (grond) van het bedrijf te verzwaren met hypotheek, niet met verdiensten uit de onderneming.

“What you do today can improve all your tomorrows.”   ~ Ralph Marston

Pure Graze biedt u met haar bedrijfssysteem “Natuurlijk Werken” een low input systeem aan, gericht op minimalisatie van de kostprijs en maximalisatie van het inkomen.

Het vergt geen grote investeringen, u hoeft er niet voor naar de bank en het levert vanaf dat u er mee start geld op!

De resultaten variëren van 6 tot 15 cent kostprijs verlaging per kg geleverde melk.

De cursus is online, u kunt deze volgen op het moment dat het u past. Verder heeft u toegang tot een forum, een uitgebreide bibliotheek, online support, webinars en Super Classes.

Hier vindt u meer informatie; https://checkout.puregraze.com/checkout/online-cursus-natuur-inclusieve-landbouw