Iedereen die een grondgebonden melkveebedrijf runt, zit van oorsprong in de energie business. Winst en verlies zijn de “score kaart” van hoe efficiënt wij de ons ter beschikking staande energiebronnen gebruiken.

Er zijn vier grote energie bronnen:

1. Natuurlijke energie bronnen, zoals; Zonne energie, Water energie, Wind energie, Geothermische energie
2. Fossiel – olie, gas en steenkool
3. Dierlijk
4. Menselijk

De duurste energiebron is menselijke energie. Zij is zo duur dat in de geschiedenis altijd getracht is menselijke productiviteit vervangen door goedkopere dierlijke- en fossiele brandstof.

De menselijke energie kan worden opgesplitst in fysieke en mentale energie. De vroege inspanning van de mens op het gebied van landbouw waren grotendeels van fysieke aard. Naarmate wij als beschaving “evolueerden”, vond er een vervanging plaats in de landbouw van menselijke energie in mentale energie.

De goedkoopste energiebronnen zijn de natuurlijke energieën. Van deze bronnen is de zonne-energie de meest goedkope!

 Om zonne-, wind-, water- en geothermische energie te benutten, zijn enorme investeringen nodig in infrastructuur, zonnepanelen, windmolenparken, hydro-elektrische dammen, stoomturbines etc.

Alleen zonne-energie is echt gratis voor menselijk gebruik, omdat alle planten van nature zonne-energie opvangen via het proces van fotosynthese.

Aangezien alle zonne-energie gratis is, zou de meest winstgevende onderneming ter wereld er één zijn die een zo laag mogelijke hoeveelheid menselijke en fossiele ‘energie’ verbruikt en de maximale hoeveelheid zonne-energie gebruiken.

Zulke bedrijven bestaan! – Grondgebonden landbouwbedrijven.

De echte taak van boeren is het opvangen van gratis zonne-energie doormiddel van planten via fotosynthese. De door planten opgevangen en opgeslagen zonne-energie is de basis van al het dierlijke leven op aarde.

Omdat het de enige productie-industrie is die draait op een gratis energiebron is de landbouw de grootste bron van nieuwe rijkdom die elk jaar wordt gecreëerd.

Polyculturen kunnen door hun capaciteit voor volledige bodembedekking en lange groeiseizoen, meer zonne-energie opvangen per hectare dan elk ander gewas. Dit voordeel maakt polyculturen potentieel tot het meest winstgevende gewas dat kan worden geteeld.

Met behulp van herkauwers wordt de plantenenergie omgezet in een voor mensen bruikbare energie.

Gelukkig is deze ‘zonne-energie-omzetter’ zelf mobiel en kan zij over grote gebieden de ‘zonne-energie’ verzamelen en deze naar ons brengen om te gebruiken.

Deze hoopvolle boodschap biedt volop kansen voor melkveehouders om te onderzoeken.

Zelf hebben we ook meermalen voor zo`n beslissing gestaan. Dan vragen we onszelf; ”Wat is het ergste dat kan gebeuren?”

Als we dat aankunnen, is er geen reden om niet verder te gaan met een besluit. In bijna alle gevallen was onze vrees ongegrond. In bijna alle gevallen heeft onze beslissing ons leven en/of ons bedrijf ten goede veranderd.

Zolang er geen besluit is genomen, verandert er niets.

“It is in your moments of decision that your destiny is shaped.”   ~ Tony Robbins

Pure Graze biedt PG NxT STEP® een volledig bedrijfssysteem aan, gebaseerd op bovenstaand principe. PG NxT STEP® bestaat uit een online cursus bestaand uit een gesproken presentatie, een power point presentatie en achtergrondinformatie.

Daarbij krijg je toegang tot onze bibliotheek en kennisbank, vol met boeken en publicaties over de onderwerpen, zodat je ook de achtergronden leert kennen.

Je krijgt een boerencoach toegewezen, die je gaandeweg helpt, die je kunt benaderen voor antwoorden en die je begeleidt om PG NxT STEP® succesvol toe te passen.

Ons doel is dat jij succesvol bent!

 

Ado Bloemendal
Pure Graze