Milieu en duurzaamheid vormen een steeds belangrijker onderdeel van de “licence to produce”. Een voorbeeld is biologisch of planet proof. Hieraan worden eisen gesteld, wordt daaraan voldaan, mag er geleverd worden onder die condities.

Een van onze Deense relaties die “NxT-STEP” toepast, heeft een duurzaamheidsrapport laten maken, als onderdeel van haar certificering. Onderdeel daarvan is de CO2 uitstoot, die uitgekomen is op 0,09 kg CO2 eqv. uitstoot/kg Melk.

Daarmee scoort “NxT-STEP” heel goed en ligt daarmee op 7,5% van de score van een bedrijf met een traditionele bedrijfsvoering, waarvan de uitstoot hieronder is weergegeven van de belangrijkste melk producerende landen.

 

Enkele dingen vallen op;

Als je de bladen leest is CO2 uitstoot in Nederland binnen de landbouw eigenlijk geen onderwerp van gesprek. We doen wat we doen, Nederland is de beste in de wereld. Wel; opvallend genoeg vinden de Denen ook dat ze de beste zijn; https://landbrugsavisen.dk/dansk-m%C3%A6lk-har-verdens-n%C3%A6stlaveste-co2-aftryk

Als er al wat gebeurd zijn het zonnepanelen en windmolens. Dat breng de CO2 footprint niet naar beneden, ze compenseert haar. Dat is een belangrijk verschil. Het zorgt ervoor dat input en output gelijk zijn, maar er is nog steeds input. In de dierlijke productie en de productie van de zonnepanelen en windmolens. Op papier is er balans, in de praktijk warmt de wereld nog steeds verder op. Dit is een belangrijk argument voor de vegetariërs, die aangeven dat melkvee een hoge footprint heeft.

Kijk; er zijn internationale afspraken gemaakt om ons leefmilieu te beschermen, om ervoor te zorgen dat de wereld leefbaar blijft, voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dan draait het om het zoveel mogelijk reduceren van de footprint. Het omlaag brengen.

Dit biedt veel kansen voor melkproducenten. Omdat het omlaag brengen van de footprint, bereikt wordt door reductie van de input, wat automatisch ook betekend dat de kostprijs gaat dalen, waardoor het rendement en het inkomen gaan stijgen.

Maar ook; dat melkveehouders onderdeel kunnen zijn van de oplossing van de klimaatverandering, door maximalisatie van de beweiding.

Die kostprijs is enkele jaren door WUR al bevestigd, waarbij een inkomensstijging van 58% werd gerealiseerd; https://www.facebook.com/PureGraze/photos/a.415381278542285/2191810860899309/?type=3&theater

Wil jij ook de footprint van je bedrijf verlagen en je inkomen met 58% laten stijgen? Kijk dan hier en bestel de online cursus: https://puregraze.com/natuurlijk-werken/