arrow_drop_up arrow_drop_down

Natuurlijk Werken©

De basis van Natuur-inclusieve Landbouw

Onafhankelijk, met plezier in het werk!

Maximale onafhankelijkheid en plezier in het werk zijn het streven van veehouders die gebruik maken van Natuurlijk Werken©.


Lage vaste kosten en lage variabele kosten, als loonwerk, veearts, krachtvoer en kunstmest, leiden tot een lage kostprijs.


        WUR berekende een stijging van het inkomen van 58%      


De kernpunten van Natuurlijk Werken©:

  • Maximalisatie van de beweiding
  • Reductie of eliminatie van de kosten
  • Gebruik van kruidenrijk grasland

null

Verlaag je kostprijs met Natuurlijk Werken

Door Natuurlijk Werken© toe te passen verhoog je je rendement, heb je minder werkuren en een lagere investeringsdruk. Daarnaast wordt het deel van de bruto omzet voor het gezinsinkomen verhoogd.


Door Natuurlijk Werken© van Pure Graze toe te passen worden kosten verlaagd en de eigen toegevoegde waarde van de veehouder verhoogd.

Bekijk hier onze Online-cursussen

Natuurlijk Werken© van Pure Graze

Om een grotere impact te kunnen maken en meerdere veehouder tegelijkertijd te kunnen omschakelen hebben we online-cursussen ontwikkeld. Het complete Natuur-inclusief bedrijfs-systeem Natuurlijk Werken©, hebben we opgedeeld in verschillende online cursussen zodat het gemakkelijk voor u toegankelijk is!

Natuurlijk Werken© is een bedrijf-systeem met als basis Natuur-inclusieve Landbouw. 


Door de harmonie tussen de koe en het gras terug te brengen op het boerenbedrijf worden onnodige kosten zoals veearts-, loonwerk- en kunstmest gereduceerd of helemaal geëlimineerd om de kostprijs te verlagen en het rendement te verhogen.

Waarom een online-cursus

Makkelijk toegankelijk - Je hoeft de deur niet uit. Lessen kunnen gemakkelijk gevolgd worden vanaf; de computer, Ipad of telefoon.

Je leert veel in korte tijd - Je bent wekelijks gemiddeld een halfuur nodig en de lessen zijn direct toepasbaar op je bedrijf.

Voordelig - Met de complete cursus pakketten kun je voordelig en makkelijk omschakelen naar een Natuur-inclusief bedrijf-systeem.

Cursus pakket: Natuurlijk Werken©

Natuur-inclusieve Landbouw

Met deze online cursus leer je hoe je je kostprijs kunt verlagen door de bedrijfsvoering aan te passen naar de systemen van de natuur. De cursus bevat tools waarmee je makkelijk je bedrijf om kunt schakelen naar een natuur-inclusief bedrijf-systeem. Waarmee de kostprijs tot 15 cent per liter melk verlaagd kan worden.


Deze online-cursus bevat lessen over:

- Kruidenrijk grasland  

- Beweiding

- Afkalf patroon

- Grasland-productie  

Cursus pakket: Droogteplan

Met deze online-cursus leer je hoe je tijdens droogte toch een goede productie kunt behouden. Dit doe je door beweiding-tactieken toe te passen waardoor je percelen beter bestand zijn tegen droogte!

Deze online-cursus bevat lessen over:

- Beweiding management  

- Tools

Cursus pakket: Kruidenrijk grasland

Met deze online-cursus leer je hoe je de beste resultaten behaalt met kruidenrijke grasland-mengsels.


Deze online-cursus bevat lessen over:

- Wat zijn is kruidenrijk grasland

- Management van kruidenrijk grasland

Cursus pakket: N-eliminatieplan

Met deze online-cursus leer je hoe je kunt produceren zonder kunstmest en toch een goede productie kunt houden, door middel van de tactieken in deze cursus toe te passen op je bedrijf.


Deze online-cursus bevat lessen over:

- Produceren zonder N-strikstof

- Verbeteren van stikstof-efficiëntie