Veel melkveehouders overwegen welke kant ze op moeten. Velen zien hun bedrijf als te klein. Dit komt door de denkwijze binnen de sector. Maar juist deze bedrijven hebben goede mogelijkheden de kostprijs te verlagen door hun bedrijfssysteem te heroverwegen.

Voor echte gezinsbedrijven met een redelijke veebezetting liggen er kansen juist op het gebied van kostprijs.

Juist door de denkwijze aan te passen en bij te stellen.

In een eerder blog schreef ik hier al eens over; https://puregraze.com/de-gemakkelijkste-weg-om-de-winst-te-vergroten/

Als melkveehouder is het belangrijk de kostprijs goed te kennen en bij te stellen waar nodig. Want in tegenstelling tot een product met een niche, bijvoorbeeld melk verkocht via een melktap op het eigen erf, heeft de producent geen invloed op de opbrengstprijs van de melk geleverd aan de fabriek. Deze wordt bepaald door vraag en aanbod.

Het is daarom belangrijk de energie te richten op datgene waarop je als producent invloed kunt uitoefenen; de kostprijs. Vaak wordt gestuurd op de hoeveelheid product, door schaalvergroting. Maar het rendement daarvan is klein, bedrijven zijn vaak genoodzaakt de productie te verdubbelen om 10 tot 20% meer marge te realiseren. De investering die daarvoor nodig is, staat vaak niet in verhouding.

Voor veel bedrijven met een redelijke veebezetting op de huiskavel, is het veel aantrekkelijker om de kostprijs te verlagen. Besparingen vanaf 6 cent tot 15 cent per kg geleverde melk worden gerealiseerd.

Voor een gemiddeld bedrijf loopt dit al gauw op tot zo’n 40 tot 60 mille per jaar!

De online cursus “Natuurlijk Werken” biedt melkveehouders de tools om dit succesvol te doen.

Het bedrijfssysteem is al ruim 20 jaar in de praktijk getoetst.

Elke melkveehouder kan het gewoon simpel en succesvol toepassen, zonder risico`s.
Hier vind je meer informatie en bestel je de cursus: https://puregraze.com/online-cursus/