PG NxT-STEP Farming

Onze ervaring is uw garantie

Pure Graze NxT-STEP® Farming is een regeneratief bedrijfssysteem, gebaseerd op holistische landbouw. PG NxT-STEP® Farming is door de familie Bloemendal ontwikkeld op hun melkveebedrijf in Denemarken, van 1992 tot 2001.

Sinds 2003 word PG NxT-STEP® Farming door bedrijven toegepast in heel Noordwest Europa via Pure Graze Consultancy.

Wat houdt PG NxT-STEP® Farming in

PG NxT-STEP® Farming een bedrijfssysteem gebaseerd op holistische landbouw. Gebruik makend van natuurlijke systemen om een hoger inkomen te realiseren, met een lagere werk- en investeringsdruk.

Door het toepassen van PG NxT-STEP® Farming ga je de koeien als werkneemsters zien en het bedrijf gaat voor jou werken. De beweiding maximaliseren, het bouwplan aanpassen naar jaarrond beweiding. Het gebruik van stal en machines minimaliseren of elimineren. Daardoor verdwijnen daarmee de samenhangende kosten en werk.

Binnen Pure Graze NxT-STEP® Farming is alles er op gericht de bedrijfsvorming financieel te verduurzamen. Met als resultaat een goed inkomen (WUR – Gezinsinkomen stijging van 58%), lage werkdruk, lage investeringsdruk en een lage CO2eqv. uitstoot (RISE-analyse – Reductie van CO2 eqv. Footprint van 92,5%).

Bekijk hier het cursus aanbod
PG NxT-STEP® Farming

Financiële voordelen

Het toepassen van Pure Graze NxT-STEP® Farming resulteert in een lagere investeringsdruk en verbetert het gezinsinkomen van de veehouder. De grootste investering ligt bij jezelf. Je gaat anders denken, verbreedt je horizon en ziet mogelijkheden die tot dan voor jou verborgen waren. Na het 2e jaar vanaf de start pas je PG NxT-STEP® Farming geheel toe. Vanaf het begin van het toepassen daalt de kostprijs en die kostprijsdaling wordt groter naarmate het omschakelen verder voltooid is.

De kostprijsdaling bedraagt in het eerste jaar gemiddeld 2ct tot 4ct p/kg melk. In het 2e jaar 3ct tot 8ct p/kg melk. En in het 3e jaar 6ct tot 15ct p/kg melk

Vanaf het derde jaar, het eerste dat je geheel bent omgeschakeld, bereikt de kostprijs daling haar maximum. Dit varieert per bedrijf, maar resultaten van al omgeschakelde bedrijven liggen tussen de 6ct tot 15ct p/kg melk. De WUR berekende een inkomstenstijging van 58% ten opzichte van een traditionele bedrijfsvoering.

Bekijk hier het cursus aanbod
Onderzoek WUR - Economische cijfers – PG NxT-STEP® Farming
Lees of download
Onderzoek WUR - Tabel Economische cijfers – PG NxT-STEP® Farming
Lees of download

Milieu voordelen

Het toepassen van het regeneratieve bedrijfssysteem Pure Graze NxT-STEP® Farming met de natuur zorgt voor o.a. een toename van biodiversiteit, eliminatie van kunstmest en krachtvoer gebruik.

Uit onderzoek is gebleken dat PG NxT-STEP® Farming het duurzaamste bedrijfssysteem is om melk te produceren in Nederland. Een recente totaal-analyse van de bedrijfsvoering geeft een duidelijke uitslag op footprint. Daarbij scoort PG NxT-STEP® Farming 0,09 kg CO2 eqv. uitstoot p/kg melk.

Dit is een reductie van 92,5% CO2 uitstoot van het sector gemiddelde!

Bekijk hier het cursus aanbod

Documenten

Onderzoek LandboSyd – Duurzaamheidsrapport – PG NxT-STEP® Farming
Lees of download
Onderzoek LandboSyd – CO2 eqv. Footprint NL (Rise-Analyse) – PG NxT-STEP® Farming
Lees of download

Benieuwd wat PG NxT-STEP® voor jouw bedrijf kan betekenen?

Doe de quickscan
Ado Bloemendal | Pure Graze

Neem contact met ons op

Pure Graze Nederland

J.C. Kellerlaan 22

7772 SG Hardenberg (NL)

Routebeschrijving
Pure Graze België

Goorstraat 35

2470 Retie (BE)

Routebeschrijving
Pure Graze Duitsland

Dorfplatz 19

39264 Strinum (DE)

Routebeschrijving