PG NxT-STEP® Farming: bedrijfscursus voor veehouderij

Onze ervaring is uw garantie

Voor uw veehouderij bieden we een interessante bedrijfscursus aan waarbij we u alles leren over Pure Graze NxT-STEP® Farming. Dat is een regeneratief bedrijfssysteem, gebaseerd op holistische landbouw. Het is door de familie Bloemendal ontwikkeld op hun melkveebedrijf in Denemarken, van 1992 tot 2001. Sinds 2003 wordt PG NxT-STEP® Farming door bedrijven toegepast in heel Noordwest- Europa via Pure Graze Consultancy.

Uw veehouderij heeft zeker baat bij de bedrijfscursus over PG NxT-STEP® Farming

PG NxT-STEP® Farming is een zeer interessant bedrijfssysteem voor regeneratieve landbouw. Het maakt gebruik van natuurlijk systemen om een hoger inkomen te realiseren, met een lagere werk- en investeringsdruk. U kunt er alles over leren in onze bedrijfscursus en het meteen toepassen in uw veehouderij.

Door het toepassen van dit bedrijfssysteem bij uw melkveehouderij gaat u de koeien als werkneemsters zien en het bedrijf gaat voor u werken. De beweiding wordt gemaximaliseerd en het bouwplan kan worden aangepast naar jaarronde beweiding. Door het gebruik van stal en machines te minimaliseren of elimineren, verdwijnen de daarmee samenhangende kosten en werk.

Binnen Pure Graze NxT-STEP® Farming is alles erop gericht de bedrijfsvorming financieel te verduurzamen. Als resultaat bekomt u een goed inkomen (WUR – Gezinsinkomen stijging van 58%), lage werkdruk, lage investeringsdruk en een lage CO2eqv. uitstoot (RISE-analyse – Reductie van CO2 eqv. Footprint van 92,5%). Hoe u dit allemaal toepast in uw veehouderij, leert u tijdens onze bedrijfscursus.

Bekijk hier het cursus aanbod
PG NxT-STEP® Farming

De financiële voordelen

De webinar over Pure Graze NxT-STEP® Farming resulteert in een lagere investeringsdruk en verbetert het gezinsinkomen van de veehouder. Onze bedrijfscursus is dus zeker een goede investering voor uw veehouderij. De grootste investering ligt bij uzelf. U gaat anders denken, verbreedt uw horizon en ziet mogelijkheden die tot dan voor u verborgen waren. Na het 2e jaar vanaf de start past u PG NxT-STEP® Farming geheel toe. Daarna daalt de kostprijs en die kostprijsdaling wordt groter naarmate het omschakelen verder voltooid is.

De kostprijsdaling bedraagt in het eerste jaar gemiddeld 2ct tot 4ct p/kg melk. In het 2e jaar 3ct tot 8ct p/kg melk. En in het 3e jaar 6ct tot 15ct p/kg melk

Vanaf het derde jaar, het eerste jaar dat u geheel bent omgeschakeld met de hulp van ons bedrijf voor grasmengsels, bereikt de kostprijsdaling haar maximum. Dit varieert per bedrijf, maar resultaten van reeds omgeschakelde bedrijven liggen tussen de 6ct tot 15ct p/kg melk. De WUR berekende een inkomstenstijging van 58% ten opzichte van een traditionele bedrijfsvoering. De resultaten voor uw veehouderij die u bekomt na het volgen van onze bedrijfscursus, zijn ongezien!

Bekijk hier het cursus aanbod
Onderzoek WUR - Economische cijfers – PG NxT-STEP® Farming
Lees of download
Onderzoek WUR - Tabel Economische cijfers – PG NxT-STEP® Farming
Lees of download

Ontdek de milieuvoordelen

Het toepassen van het regeneratieve bedrijfssysteem Pure Graze NxT-STEP® Farming met de natuur zorgt voor onder andere een toename van biodiversiteit en eliminatie van kunstmest en krachtvoergebruik. Uit onderzoek is gebleken dat PG NxT-STEP® Farming het duurzaamste bedrijfssysteem is om melk te produceren in Nederland. Een recente totaalanalyse van de bedrijfsvoering geeft een duidelijke uitslag op footprint. Daarbij scoort PG NxT-STEP® Farming 0,09 kg CO2 eqv. uitstoot p/kg melk. Door onze grasmengsels te combineren met dit interessante bedrijfssysteem dat u leert tijdens onze bedrijfscursus voor een veehouderij, bent u ook nog eens goed bezig voor het milieu! Schrijf u daarom vandaag nog in voor deze cursus. Bij vragen vult u ons contactformulier in.

Bekijk hier het cursus aanbod

Documenten

Onderzoek LandboSyd – Duurzaamheidsrapport – PG NxT-STEP® Farming
Lees of download
Onderzoek LandboSyd – CO2 eqv. Footprint NL (Rise-Analyse) – PG NxT-STEP® Farming
Lees of download

Benieuwd wat PG NxT-STEP® voor jouw bedrijf kan betekenen?

Doe de quickscan
Ado Bloemendal | Pure Graze

Neem contact met ons op

Pure Graze Nederland

Roggestraat 69

7683 AG Den Ham (NL)

Routebeschrijving
Pure Graze België

Goorstraat 35

2470 Retie (BE)

Routebeschrijving
Pure Graze Duitsland

Dorfplatz 19

39264 Strinum (DE)

Routebeschrijving