Een tijd geleden was ik bij Peter. Peter is een echte fan van Pure Graze. Op zijn bedrijf past hij verschillende Pure Graze technieken succesvol toe om de beweiding te maximaliseren.
Bij een goed bakkie koffie kregen we het over kostprijs, kosten en opbrengsten en de melkproductie.

“Elke keer als de melkcontrole weer heeft plaatsgevonden dan worden we beoordeeld”, verteld hij. We krijgen als het ware een rapportcijfer. Hoe goed heb je het gedaan.
Rond die tijd komt ook de krachtvoervertegenwoordiger weer voorbij, om het krachtvoeradvies, waar nodig aan te passen.

Relatie met gezinsinkomen:

Is de melkproductie een graadmeter voor de rentabiliteit van het bedrijf?
Het is wellicht een graadmeter voor de cash flow, maar de correlatie tussen melkproductie per koe en gezinsinkomen is al eens bepaald op 0,19, op een schaal van 0 tot 1 vrij laag….

Is er ook een onderdeel met een hoge correlatie met het gezinsinkomen? Ja, het kostenniveau van het bedrijf heeft een correlatie van 0, 72 met het gezinsinkomen.

Met andere woorden, inzet op kostenniveau heeft een groot positief effect op het gezinsinkomen!

Een ander ding dat opvalt met betrekking tot melkcontrole en boekhouding is de beschikbaarheid. De melkcontrole is snel en gemakkelijk beschikbaar. Wordt gedeeld met deskundigen en er kan rap op bijgestuurd worden; een goede tool! (voor wie? Voor de veeboer of de voerboer?)

De boekhouding daarentegen is maar lastig, moeilijk om in te vullen. Het duurt in het beste geval maanden, maar vaak bijna een jaar, voordat de gegevens beschikbaar zijn. We kijken de cijferbrij door en gooien het al snel aan de kant. (mooi!? voor wie? De veeboer of de ijzerboer?)

Het financiële rapport:

Maar de boekhouding is wel het financiële rapport. Het geeft ons een cijfer over hoe goed we presteert hebben de afgelopen periode. Met de cijfers doen we zelf echter maar weinig. Het is het resultaat van onze inspanningen. Maar we beoordelen het niet in het licht van het aantal uren dat gewerkt is, bijvoorbeeld.

We bekijken de boekhouding maar beperkt, in het licht van besparingen, of efficiëntieverbeteringen. Maar bij bedrijfsvoering is het zo dat wanneer hier iets bijgesteld word, er verderop ook veranderingen plaatsvinden.

Neem bijvoorbeeld de melkrobot. Die heeft korte termijn gevolgen voor het melkproces en de gebondenheid van de veehouder. Die heeft vrij tijdens melkenstijd.
Waar maar enkele boeren over praten is de grotere hoeveelheid kuil die gemaakt word, de moeite met weiden, de attentielijsten, de loonwerk- en machinekosten, enzovoort.
De lange termijn gevolgen zijn nog groter; het bedrijf is niet in staat om de kostprijs aan te passen aan de melkprijs. De flexibiliteit is weg.

De boekhouding hoort de basis van de besluitvorming te zijn.

Bij veel commerciële bedrijven buiten de landbouw is de boekhouding de kern. Op basis daarvan worden de beslissingen genomen. Veel bedrijven weten hun real – time cijfers! Elk moment van de dag kunnen ze de financiële stand van zaken zien.

Financieel sturen is essentieel voor een goede bedrijfsvoering van elk commercieel bedrijf.

Als manager van een familie bedrijf is het mijn plicht het bedrijf zo sterk mogelijk te maken om het door te kunnen geven aan de volgende generatie. Het is ook mijn plicht om een goede boterham op de tafel te brengen. Tijd vrij te maken voor mijn gezin en vrije tijd met hen door te brengen, waarbij er ruimte is voor andere dingen dan het bedrijf.

Daarom is het een goede zaak, dat het verwerken van de boekhouding simpel gedaan kan worden. er zijn vandaag de dag verschillende online programma`s die heel gebruiksvriendelijk zijn en waarbij je met een druk op de knop alle cruciale cijfers boven water hebt.

Alleen met de actuele financiële cijfers kunnen gefundeerde beslissingen genomen worden om de financiële prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Een mooi voorbeeld is de Nieuw Zeelandse manier om de prognose voor het komende jaar te maken. Bij het opstellen van de kostenkant wordt in Europa het gezinsinkomen gevormd door het resultaat van opbrengsten minus de kosten.

Als het een slecht melkprijsjaar is heeft het gezin er onder te lijden!

In de New Zealand Dairy Exporter die ik veel las, stond hoe zij daarmee om gaan. Bovenaan de kostenkant plaatsen ze eerst het inkomen dat ze zelf willen, van de rest moet de productie gerealiseerd worden.

Als het een slecht melkprijsjaar is hebben de leveranciers er onder te lijden!

Als jij niet voor jezelf opkomt, wie komt er dan voor je op?…….

NIEMAND!!

Neem contact op voor een lage kostprijs, een lage werkdruk en plezier in het werk!
Via 0546-624005/info@puregraze.com