Het is nog winter maar het voorjaar is er al!
De laatste tijd zien we regelmatig berichten in de media over de droogte. We lopen ongeveer 300 – 350 mm achter.
De grondwaterpeilen zijn overal te laag, hier in Twente tot wel 1 – 1,5 meter lager dan normaal.

Het voorjaar is dit jaar erg vroeg begonnen. Te vroeg haast, want;

De winterregens vullen de voorraden aan, de zomerregens zijn ter verkwikking.

De droogte duurt daarom nog voort, is nog niet gestopt. De kans is groot dat de zomer warm en droog wordt.
Is dat zo? Moet je niets doen? En hopen dat het dit jaar niet droog wordt? Of is het verstandig de bedrijfsvoering aan te passen en klaar te maken voor de snel veranderende omstandigheden?
Eén ding weten we zeker;

Een bedrijfsvoering die is opgewassen tegen droogte, voldoet ook in natte tijden, andersom niet!

Eén van de zaken die aandacht behoeven is het waterbergend vermogen van de bodem;

Gezonde bodem

Het gebruik van diepwortelende planten zorgt er voor dat organische stof, de spons van de bodem, verticaal in de bodem wordt vastgelegd, tot meters diep.

Deze organische stof die diep wordt weggelegd, geeft massa`s met waterbergend vermogen, bodemleven en lucht in de bodem. Essentieel voor een gezonde bodem.
Een natuurlijke manier om dit te bereiken bieden de Saladebuffetten; zorgvuldig samengestelde zaaizaadmengsels met een breed scala aan grassen, klavers en kruiden, bedoeld voor maaien en weiden.

Saladebuffetten hebben een hoog opbrengend vermogen door het Darwin-effect; planten die elkaar stimuleren en daardoor meer opbrengen, in meerdere langjarige praktijkproeven tot wel 47% opbrengstverhoging.

Dit resultaat wordt bereikt door zorgvuldige componenten keuzes in de Saladebuffetten, gebaseerd op jaren ervaring en waarnemingen, weten wat werkt! En dat zonder kunstmest!
Maak uw bedrijfsvoering robuust met Pure Graze Saladebuffetten!