Organische stof is de voedsel- en waterdrager van de bodem. Daarom is alles in de natuur erop gericht het gehalte ervan in de bodem te verhogen.

Verhoging ervan levert een grote bijdrage aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering, op het gebied van droogteresistentie; door het verbeteren van het waterbergend vermogen, footprint door het vastleggen van CO2 in de bodem en financieel, omdat plantenvoeding die op natuurlijke wijze vastgelegd wordt geen geld kost, maar wel geld opbrengt.

Het verhogen van het organische stofgehalte heeft het meeste effect wanneer de gehele bedrijfsvoering erop is (in)gericht. En dat jij je als boer ervan bewust bent dat je werkt in een systeem.

Het beste resultaat, op de onderdelen in de 2e alinea, wordt gerealiseerd in natuurlijke systemen als PG NxT STEP®. Dit wordt gerealiseerd door de hoge efficiëntie van dit bedrijfssysteem.

Afgelopen week heeft Pure Graze 2 webinars (verzorgt) verzorgd met een d voor de Biokennisweek. De eerste ging over gesloten kringlopen, de tweede had als titel; “De stal van de toekomst is buiten”. In deze webinars stellen we onze laatste ervaringen en laatste kennis beschikbaar aan u.

In de laatste webinar wordt de noodzaak van een stal afgezet aan de verdiensten in de melkveehouderij. In de boekhoudingen zie je dat de stal een kosten accumulator is, met veel daarmee verbonden kosten.

Wij zien de beste resultaten in bodemontwikkeling en financieel rendement bij die bedrijven die de grootste stappen zetten naar verkleinen van de cirkel. Maximalisatie van de beweiding geeft het hoogste rendement, zowel financieel als op gebied van organische stof.

De grondsoort speelt daarbij geen grote rol.

Een voorbeeld van een korte cyclus is bemesten. Bemesten van de bodem met bijvoorbeeld drijfmest zet de samenwerking tussen planten en bodemleven buiten spel, omdat daarmee direct opneembare voeding naast de plant wordt gelegd.

Laten we de koeien weiden dan (bemesten ze) wordt er automatisch bemest, het kost geen geld en de relatie tussen bodemleven en plant blijft in stand, omdat de mest omgezet moet worden door het bodemleven.

Financieel is een korte cyclus te verkiezen boven een lange, omdat er minder variabelen zijn die daarbij duidelijk zijn waardoor aansturen gemakkelijk is, waardoor de kans op een goede marge groter is.

Er is minder investering nodig om een korte keten op te zetten, waardoor er geen kosten zijn als bijvoorbeeld afschrijving, onderhoud, energie, rente of lease.

Korte bedrijfscycli zijn zowel financieel als qua duurzaamheid aantrekkelijk voor de melkveehouder.

Is je interesse gewekt?
Wil je serieus werk maken van beweiding?

Geef je dan op voor de Pure Graze Beweidingscursus 2021, waarin we alle tools met jou delen om succesvol de beweiding te maximaliseren en een hoog financieel rendement te realiseren.

Tot ziens op de eerste bijeenkomst!

Groeten,
Ado Bloemendal