Er is een beroemd citaat, toegeschreven aan Henry Ford:

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”

Toen we in de 90-er jaren ons melkveebedrijf in Denemarken hadden waren we op zoek naar methodes om de kostprijs blijvend te laten dalen.

Saladebuffetten droegen daarin bij door het elimineren van de uitgaven voor kunstmest en mineralen, het verlagen van de krachtvoer-kosten en het verbeteren van de droogteresistentie.

Saladebuffetten geven minimaal de gelijke opbrengst als traditioneel Engels raai met kunstmest, maar bij goed management 3.000 tot 5.000 kg/ha meer. Bij de open dagen door heel Nederland, die we geven op dit moment, komt dit ter sprake. De antwoorden van de gebruiker waar de dag plaats vindt, variëren van “fors meer” tot 10 ton/ ha (2 keer benoemd in augustus)

Het Darwin effect is de reden waarom Saladebuffetten dat kunnen; Een hogere opbrengst halen dan gewoon gras. Planten beïnvloeden elkaar, dat kan zowel negatief als positief zijn. Daardoor zullen bepaalde soorten die bij elkaar staan, minder of meer opbrengen dan je op basis van de productie in monocultuur zou verwachten.

Om dit effect te maximaliseren moeten de plantsoorten zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. Daarom zal een kruidenmengsel toevoegen aan een BG of ander grasmengsel nooit dat effect, die meer-opbrengst, geven.

Zoals een bezoeker, Henk, (volledige naam bij de redactie goed bekend 😊) het gisteren zo mooi zei;

”Ik ben al 20 jaar biologisch, maar door wat ik hier zie besef ik dat omschakelen niet voldoende is, je moet ook doorschakelen!”

Ons melkveebedrijf lag in een oude binnenzee, waardoor de grondsoorten varieerden met puur veen, lichte tot zware zavel, tot zware klei met ruim 60% afslib-baar en goede humeuze zandgrond tot puur duinzand. Dat dwong ons te experimenteren en te zoeken naar de juiste samenstellingen.

Daarom kan Pure Graze nu een volledig assortiment aanbieden, voor elke grondsoort een passend Saladebuffet.

Het boereninkomen heeft een sterke relatie met de droge stofopbrengst/ha. Daarom kiest u met Saladebuffetten, voor U ZELF!

Doe dan als Henk, schakel door en manage Saladebuffetten niet als traditioneel grasland maar zo dat ze hun volle potentie halen en uw inkomen verhoogt.

Weten hoe?

Bekijk de filmpjes op het YouTube kanaal Pure Graze TV; https://www.youtube.com/user/PureGraze
Volg de webinars live: https://puregraze.com/webinar/ u kunt dan uw vragen direct stellen!

Kijk de gehouden webinars: https://puregraze.com/webinar/ kijk ze op een moment dat het u past!
Volg de online cursus Kruidenrijk Graslandhttps://puregraze.com/online-cursus/