Wet nummer 1: Maak gebruik van een lang gewas

Wortels zijn de ankers van de plant in de bodem. Zij nemen water en voedingstoffen op en stellen de plant in staat om stress, kou, hitte en begrazing te overleven. Eén van de basisproblemen die wij tegenkomen is dat veehouders graag werken met een kort gewas. En proberen met deze methode het maximale uit het gewas te halen. Wat juist net het tegenovergestelde resultaat oplevert.

Uit het onderzoek van Crider (1954) is gebleken dat wanneer je de hoogste groei per dag wilt realiseren van een voedergewas (monoculturen en polyculturen), het belangrijk is om de plant lang te laten groeien om het maximale uit de plant te halen. Dan moet je denken aan kuit of kniehoog. Ongeveer na een jaar sterft een derde van het wortelstelsel van een plant, die de plant zelf weer vervangt.

Het maaien of weiden van een voedergewas (gras-mengsels/voederkruiden) heeft een direct effect op de groei van nieuwe wortelen. Wanneer er te kort wordt gemaaid of geweid, sterft het voedergewas. Als de bladoppervlakte op een optimale lengte wordt gehouden, zullen wortels meer plantengroei ondersteunen.

Wet nummer 2: Houd te allen tijde je bodem bedekt

Een kale bodem is een bodem die niet wordt beschermd door planten, of beweidingsresten. Weides met een hoog percentage aan kale bodem lopen een groter risico op afspoeling en erosie. Een kale bodem heeft geen bescherming tegen droogte, regen en temperatuurstijging of daling. Bij een voortdurend overmatige beweiding kan de biodiversiteit afnemen.

Door een voedergewas kort te houden is er een grotere kans op onkruid. Als dit gebeurd is er een grotere kans dat het voedergewas last krijgt van droogte en daalt de grasproductie.

Een tip voor een betere bodembedekking:
Maak gebruik van een gewas waar lengte in zit. Een Saladebuffet kan tot kniehoog worden en is nog zeer bladrijk en zeer goed verteerbaar. Hierdoor houd je de bodem bedekt en creëer je een “mini-regenwoud”. De bodem blijft koel, donker en vochtig.

Daarnaast blijft het voedergewas een hoge opbrengst houden, omdat je meer rest laat staan waardoor de her-groei meteen begint.

3 tips om de droogte tegen te gaan bij voederkruiden:

– Laat het gewas op lengte komen; halverwege de kuit, net onder knie. (1e jaar rond de 30cm/2e jaar of ouder rond de 40-50cm)
– Maai zo hoog mogelijk (10-12cm); door de rest te laten staan blijft het wortelstelsel intact en start de her-groei meteen.
– Of weid de helft van het gewas; hierdoor blijft het wortelstelsel intact en start de her-groei meteen.