In het dagelijkse werk binnen de veehouderij worden de meeste beslissingen genomen, met het streven de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en te beschermen.

Beperk bodemverstoring

Beperk mechanische, chemische en fysieke verstoring van de bodem. Grondbewerkingen verstoren de bodemstructuur. Het is namelijk een afbraak van het “huis” dat de natuur bouwt om levende organismen in de bodem te beschermen die de natuurlijke bodemvruchtbaarheid creëren. De bodemstructuur bestaat uit aggregaten en poriën (openingen waardoor water in de bodem kan infiltreren). Het resultaat van grondbewerking is bodemerosie, het verspillen van een kostbare natuurlijk hulpbron.

Bodembedekking

Houd de bodem ten alle tijden bedekt. Dit is een belangrijke stap in de richting van het herstel van de bodemgezondheid. Kale grond is “abnormaal” in de natuur – de natuur wil altijd “bedekt” zijn. Hierdoor is de bodem beschermt tegen wind- en watererosie en biedt tegelijkertijd voedsel en een habitat voor macro- en micro-organismen.

Het voorkomt tevens vochtverdamping en het ontkiemen van onkruidzaden.

Biodiversiteit

Streef naar diversiteit van zowel planten- als dieren. Waar in de natuur vind je monocultuurAlleen waar de mens ze heeft geplaatst!
Als je uitkijkt over een stuk inheems grasland, is één van de eerste dingen die je opvalt de “biodiversiteit”. Grassen, klavers, bloemen en kruiden leven allemaal in harmonie met elkaar. Denk aan wat elk van deze plantensoorten te bieden hebben. Sommigen hebben ondiepe wortels en sommigen diepe wortels. Sommigen zijn koolstofrijk, sommigen zijn koolstofarm. Ieder van hen speelt een belangrijke rol in het behoud van de bodemgezondheid.

Diversiteit verbetert de functies van het ecosysteem.

Levende wortels

Houdt het hele jaar door zoveel mogelijk levende wortels in de bodem. Maak een wandeling in het begin van het voorjaar en je ziet groene planten zich een weg banen door de laatste sneeuw. Volg hetzelfde pad in het de late herfst of vroege winter en je ziet nog steeds groene, groeiende planten, wat een teken is van levende wortels. De levende wortels voeden de bodembiologie door te zorgen voor de basisvoedingsbron; Koolstof. De biologie voedt op haar beurt de voedingscyclus die de planten weer voedt.

Integreer dieren

De Natuur functioneert niet goed zonder dieren. Zo eenvoudig is het. Het integreren van dieren levert veel voordelen op. Het grote voordeel is dat begrazing van planten de planten stimuleert om meer koolstof in de bodem te pompen. Dit stimuleert de nutriëntencyclus door de biologie te voeden. Natuurlijk heeft het ook een grote, positieve invloed op de klimaatverandering door meer koolstof uit de atmosfeer te halen en in de bodem op te slaan. En als je een gezond, functionerend ecosysteem op je boerderij wilt, moet je niet alleen een huis en leefomgeving bieden aan koeien, schapen, varkens, paarden etc.

Maar ook aan bestuivers, insecten, regenwormen en alle microbiologen die de functies van het ecosysteem aansturen.