Eén van de belangrijkste principes voor een goede bodemvruchtbaarheid is het beperken van mechanische en chemische verstoringen.

Waar in de natuur vinden we mechanische grondbewerkingen?                –              Nergens!

De mens bewerkt de bodem al duizenden jaren.  Doordat de technologie moderniseert zijn we in staat om de bodem sneller, harder en dieper te bewerken maar wordt de schade groter. Grondbewerkingen zijn slecht voor de bodemstructuur en de functie hiervan. Grondbewerkingen richten schade aan, aan de poriën, verminderen de waterberging en versnellen de afbraak van organische stof in de bodem.

Mechanische grondbewerkingen

Met grondbewerkingen zoals ploegen wordt er zuurstof in de grond gebracht, wat verkeerde bacteriën stimuleert, die zich snel vermenigvuldigen en de oplosbare biotische lijmen op koolstofbasis consumeren. Deze natuurlijke lijmsubstanties houden de micro- en macro-poriën bij elkaar. Als deze “lijm” weg is, dan vullen de slib- en kleideeltjes de holten (bodemporiën), waardoor de porositeit afneemt. Deze reductie resulteert in anaerobe omstandigheden in de bodem, waardoor de bodembiota verandert, wat op zijn beurt kan leiden tot een toename aan ziekteverwerkers en verlies van stikstof in het systeem door een toename aan de nitrificerende bacteriën.

Als microben sterven, geven ze oplosbare vormen van nitraatstikstof vrij in de bodem, wat de groei van onkruid stimuleert.

Chemische grondbewerkingen

Als we een plant voeden met een synthetische meststof (N-Kunstmest), wordt die plant “lui”. Een plant laat koolstof in de bodem vrij, om bodemmicro-organismen aan te trekken. Het gebruik van N-kunstmest heeft tot gevolg dat het aantal nuttige micro-organismen en schimmels in de bodem afneemt.

Het resultaat; een minder bio divers bodemleven, waardoor de bodemvruchtbaarheid afneemt.

Conclusie

Het toepassen van mechanische en chemische grondbewerkingen heeft een negatief effect op de bodemvruchtbaarheid.

Het is belangrijk je te realiseren dat de natuur incidentele stress aan kan; soms kan het zelfs een positief effect hebben. De natuur kan echter niet omgaan met chronische stress, zoals het jaarlijks gebruik van mechanische en chemische grondbewerkingen.