Heeft de herfst en winterweidegang invloed op de gezondheid van je percelen in het voorjaar?

Het blijkt uit verschillende onderzoeken in de USA dat het positief uit pakt om gewas zo lang mogelijk (lang gewas) de winter in te laten gaan zodat je minder onkruid hebt in het voorjaar.

De resultaten uit onderzoek van de Universiteit van Wisconsin-Madison tonen aan dat als je korter weid/maait je onkruidzaden helpt om het licht en de middelen te krijgen die ze nodig hebben om te ontkiemen en het voorjaar.

Agrio-ecologie onderzoekers Mark Renz en Marie Schmidt veronderstelden dat er minder kans is op onkruid wanneer er meer restgewas het zonlicht tegenhoud om de grond te bereiken. Om hun ideeën te testen, maaiden ze verschillende percelen in november om begrazing na te boosten op: 5 cm, 10 cm, 15 cm en 20 cm.

Omdat onkruid zonlicht nodig heeft om te ontkiemen, gingen Renz en Schmidt in april terug naar hun proefpercelen om de hoeveelheid onkruid te meten die aanwezig was op deze percelen.

Zoals je kunt raden; hoe korter het gewas, hoe meer zonlicht er op de bodem valt. Hoe meer onkruid er was ontkiemt.

De studie van Renz en Schmidt laat zien dat door een rest van 20cm te laten staan in de winter de onkruiddruk tot 82% word vermindert.