Een stukje geschieden is over Luzerne

Luzerne wordt de koningin onder de planten genoemd, vanwege haar opvallende hoge opbrengsten, voedzaamheid en smakelijkheid. Luzerne is in de USA een zeer belangrijk en vitaal onderdeel van de veehouderij, met name in de zuivelgebieden, daarnaast word Luzerne ook veel gebruikt bij vleesvee.

In de USA word voor het afmesten van runderen en het voeren van hoog productieve melkkoeien, naast Luzerne vaak Rode Klaver, Honingklaver, Witte Klaver en Timothee gebruikt.

Studies hebben aangetoond dat het opnemen van Luzerne in het dieet van melkkoeien de voeropname verbeterd en de productie van melkeiwit verhoogt, zonder dat er een verandering in het melkvet optreedt.

De voordelen in combinatie met de lagere kosten voor de voerproductie in vergelijking met kuilgras dragen bij aan de verbetering van de marge per liter geproduceerde melk.

Wat is Luzerne?

Luzerne is een vlinderbloemige die al zo’n 2000 jaar wordt geteeld. Luzerne groeit het best in gebieden met veel zon. Luzerne is erg tolerant voor de winterse temperaturen. Het is een diep wortelend gewas dat in de tijden van weinig neerslag de droge stofproductie goed in stand houd!

Dankzij de diepe beworteling legt het de organische stof verticaal in de bodem, waarmee een veel groter oppervlakte van de bodem wordt gebruikt voor water-opslag en om voedingstoffen uit op te nemen. Tegelijkertijd word op die manier mineralen veel beter vastgehouden zodat uitspoeling word voorkomen.

4 Redenen om Luzerne in je weide te hebben:

1. Zekere voerproductie – In droge zomers doet Luzerne het beter dan Engels raai gras.
2. Heeft een hogere opbrengst vergeleken met Engels raai gras (10-15 ton/ha/jaar, zonder kunstmest).
3. Luzerne is zeer eiwitrijk, afhankelijk van het groeistadium varieert het eiwitgehalte tussen de 15% en 20%.
4. Luzerne is rijk aan vitaminen en mineralen, dankzij de diepe beworteling.

De teelt van Luzerne heeft een aantal duidelijke voordelen. Met name door het stikstof-bindend vermogen van het gewas is geen kunstmest nodig, waardoor de winst vergroot wordt.

In gebieden waar Luzerne met succes wordt geteeld, kan de opbrengst van het gewas onder goed beheer in monocultuur 10-15 ton/ha/jaar opleveren, waarbij 4-5 keer per jaar wordt gemaaid/geweid.

Meer informatie over Luzerne neem dan contact op via:
0546-624005 / info@puregraze.com