Wat kun je tegen onkruid doen op een perceel met kruidenrijk grasland

Heb je net je perceel ingezaaid met kruidenrijk grasland en het is erg droog, ga dan als je kunt, beregenen!

Dit zorgt ervoor tijdens drogere periodes dat kruiden en klaver beter opkomen. Door te beregenen geef je het kruidenmengsel de juiste hoeveelheid water voor een goede opkomst. Hierdoor krijgen onkruiden minder goed de kans om op te komen.

Nadat het kruidenmengsel is opgekomen is het belangrijk om het gewas lang te laten worden om profijt te hebben van de hoge droge stof opbrengst. De lengte waar we het dan over hebben is halverwege de kuit, of zelfs nog wat hoger; net onder de knie. Hierdoor overschaduw je onkruid.

Door gebruik te maken van de groeikracht van een kruidenmengsel krijgen onkruiden niet de kans om zich verder te ontwikkelen en zijn ze na de 1e maaibeurt verdwenen.

Tips voor kruidenrijke-percelen die last hebben van onkruid:
– Net ingezaaid, ga beregenen; daarmee versnelt de opkomst van kiemplantjes.
– Laat het gewas op lengte komen; tot halverwege de kuit, net onder de knie.
– Maai zo hoog mogelijk; door rest te laten staan begint de her-groei meteen.
– Weid de helft van het gewas; hierdoor blijft het wortelstelsel intact en begint de her-groei meteen.

Wat is de functie van onkruid

Onkruid heeft verschillende functies. Een belangrijke functie van onkruid in een net gezaaid perceel is bijvoorbeeld het beschermen van de bodem tegen uitdrogen en het vasthouden van dauw voor de jonge opkomende kiemplanten. Als een perceel pas is ingezaaid en de bodem is nog erg “bloot” dan maakt de bodem onkruidzaden `wakker` zoals; Herderstasje, Melde en Muur.

Een perceel waarop onkruid voorkomt, zeker bepaalde soorten in uitgebreide vorm, schreeuwt als het ware: ”Bedek me, bescherm me, laat het gewas lang worden”. Het is de natuur die tegen je spreekt en je dit duidelijk probeert te maken. Naarmate het klimaat extremer wordt, wordt deze taal van de natuur duidelijker, of ze verdwijnt geheel, waarmee de bodem verloren gaat door verlies aan organische stof, door uit- of afspoeling, verbranding of wegwaaien.

Zonlicht op een onbeschermde grond, laat deze uitdrogen en verbrand de organische stof. De UV straling in zonlicht, doodt bacteriën, in een onbeschermde bodem, het bodemleven. Om dit te voorkomen, laat de bodem onkruid opkomen om de bodem te beschermen. De functie van onkruid is het vasthouden van dauw en vocht. Om zo toch die bodem te voorzien van water. Wat weer bevorderend werkt voor jonge kiemplanten.

Je kunt erop rekenen dat de eerste 5 – 10 cm van de bodem vol zit met (onkruid) zaad, als er een goed volgroeid gewas op staat zal de bodem geen onkruidzaad “wakker” maken, want de bodem is beschermt.

Deze onkruiden bestrijd je niet, want ze helpen je grond beter te produceren. Zijn ze constant aanwezig zijn is het een teken van verkeerde managementtechnieken of verkeerd gewas op de verkeerde plek op tijd.

Deze laag zaden in de bodem is een soort ‘slapende’ garantie van de bodem dat uitdrogen van de bodem en verbranding van organische stof tegen gaat.

Er zijn 2 soorten onkruid

Onkruid wat opkomt bij het zaaien:
– Herderstasje; Is een 1-jarig kruid met bladeren die graag liggen en zo de bodem beschermen. Herderstasje laat zich redelijk makkelijk wegconcurreren door de groeikracht van kruidenrijk grasland. Ze kan in een nieuw gewas voorkomen als bescherming of in een bestaand gewas, bij een management dat niet past bij gewas, grond of klimaat
– Melde; Melde beschermd tegen uitdroging, vangt veel dauw op en voorziet daarmee jonge kiemplanten van vocht. Naast bescherming van jonge kiemplanten beschermt het dus ook de bodem tegen uitdrogen. Melde verdwijnt na maaien of weiden.
– Muur; Muur is een zeer voedzaam kruid. Haar verschijnen is een teken dar er een disbalans is in de N-huishouding van het perceel, met te veel beschikbare stikstof. Muur neemt gemakkelijk stikstof op, wat uitspoelen tegengaat. Muur kan ook in de volgende categorie vallen, waar het ook dient om de disbalans in N-huishouding op te heffen alsook dient om de bodem te beschermen.

Onkruid bij het gebruik van kruidenrijk grasland:
– Paardenbloem; Paardenbloem is een zeer voedzaam kruid met hoge mineralen gehalten. Ze reinigt de organen, zoals; Lever en Gal. Paardenbloem heeft Officialis in de Latijnse naam, wat aangeeft dat ze vroeger gebruikt werd als geneeskrachtige plant. Ze komt voornamelijk voor op droogtegevoelige percelen en geeft een managementprobleem aan; vaak over-beweiding of een te lange tijd teveel dieren.
– Kweek; Kweek is een meerjarige grassoort, die zich voornamelijk uitbreid via haar wortels. Ze is zeer vitamine- en mineraalrijk. Komt naar voren op percelen die te ruim geweid worden. Ze geeft een beweidingsmanagementprobleem aan, vaak ‘onderbezetting’.
– Zuring; Zuring wordt door de bodem “wakker gemaakt” bij een groot aandeel Witte Klaver en bij bodemproblemen. In gras-klaver percelen is het belangrijk deze niet geheel weg te bestrijden, maar wat planten te laten staan. De bladeren bevatten namelijk looizuur, wat oplopen door Klavers tegen gaat.

Als deze bovengenoemde “on” kruiden laten zich zeer gemakkelijk weg-schaduwen door Saladebuffetten. Laat een Saladebuffet perceel op lengte laten komen zoals eerder beschreven in deze blog en na 1 keer weiden of maaien zijn ze vertrokken of hebben zo`n bescheiden plek ingenomen dat ze geen last bezorgen!