Zaaien onder dekvrucht is op verschillende manieren een goede hulp bij het inzaaien van grasland. Zoals in eerdere blogs ook is aangegeven is het inkomen op het boerenbedrijf sterk gelinkt aan de droge stof productie per hectare aan ruwvoer. https://edepot.wur.nl/348130 https://www.europeangrassland.org/fileadmin/documents/Infos/Printed_Matter/Proceedings/EGF2010_GSE_vol15.pdf#page=127

Welke soort gewassen worden gebruikt bij het zaaien onder dekvrucht;

Vaak worden daarvoor relatief kortdurende gewassen ingezet met een ander groeipatroon dan het hoofdgewas. Bij voorkeur zijn het gewassen die een meer open gewas hebben naarmate ze rijpen. Een dekvrucht kan zowel in het najaar als het voorjaar gezaaid worden.

Dit kunnen bijvoorbeeld kleine granen als rogge en tarwe zijn. Rogge is meer geschikt voor zandgrond, tarwe meer voor kleigrond.

Wat is het doel van zaaien onder dekvrucht;

Er zijn verschillende doelen die nagestreefd worden met het zaaien van een dekvrucht; het bieden van bescherming van de bodem en het hoofdgewas, het vasthouden van vocht, het produceren van extra opbrengst in het eerste jaar en het verlagen van de onkruiddruk.

Zaaien onder dekvrucht zorgt voor extra droge stof productie in het eerste jaar. Dit varieert per geval en is afhankelijk van soort gewas, zaaidatum, zaaidichtheid, en oogststadium. Op ons bedrijf rekende ik altijd met tussen de 3 tot 5 ton droge stof per hectare, aan extra opbrengst in het eerste jaar.

Hoe ga je met een dekvrucht om;

Omdat een goede dekvrucht echt het verschil kan maken in het succes van het hoofdgewas loont het hiermee serieus om te gaan.

Een dekvrucht zal de onkruiddruk verlagen omdat het de bodem snel bedekt en wordt vaak toegepast bij zaaien laat in het najaar of vroeg in het voorjaar. Het gewas beschermt dan tegen vorst en zware regen, houdt dauw en neerslag vast en geeft zo betere kiemomstandigheden voor het hoofdgewas.

Maar het kan ook het hoofdgewas onderdrukken. Daarop zijn soort keuze, zaaidichtheid en oogsttijdstip van belang. Een gewas rogge en tarwe worden bijvoorbeeld meer open naarmate ze rijpen. Daarmee geven ze het hoofdgewas meer licht en lucht om te groeien. Oogsten in het vegetatieve stadium geeft het hoofdgewas ook eerder de ruimte.

Weiden van een dekvrucht gaat prima, maar ook inkuilen is een optie. Het voordeel van granen bijvoorbeeld is de vroege voorjaarsgroei dat vroeg in het voorjaar voor beweidingsruimte zorgt, vol energie, eiwit en mineralen. Want granen in het vegetatieve stadium vormen een geconcentreerde voedingsbron.