De zorgvuldige keuze van soorten en hoeveelheden van de componenten in een kruiden-mengsel bepaald de werking van het mengsel. Het is daarbij cruciaal om de werking en eigenschappen van de plantensoorten te kennen. Ook de werking ten opzichte van elkaar is daarbij van groot belang.

Sommige planten stimuleren elkaar, andere soorten werken elkaar tegen – Het Darwin – effect.

Samenwerken leidt in de natuur tot goede resultaten in de vorm van opbrengst droge stof en bodemverbetering. Neem bijvoorbeeld de jungle in Zuid-Amerika, daar zijn het ook de complexe systemen, de samenwerking tussen planten en andere organismen die zorgt voor weelde en biodiversiteit.

In een groot 20e  jarig onderzoek in de USA is gekeken naar het effect van polyculturen (Saladebuffetten®). De opbrengst van plantensoorten in monocultuur werd daarbij vergeleken met de opbrengst van dezelfde soorten in Saladebuffetten®.

De productie per hectare was 31% tot 47% hoger bij Saladebuffetten®.

Nederlandse proeven bevestigen de hoge opbrengsten van Saladebuffetten®, zonder gebruik van N bemesting met een 3.000 tot 5.000 kg hogere droge stof opbrengst/ha in vergelijk met Engels raai met 250 kg N bemesting.

Enkele opvallende punten waren dat de opbrengst van de Saladebuffetten® ook na jaren nog beduidend hoger bleef.

De Saladebuffetten® blijven gezond en hebben geen last van ziektes, doordat de planten samenwerken en…. omdat ze een veel grotere verscheidenheid aan insecten aan trekken.

Saladebuffetten® bieden veehouders veel voordelen; een hoge opbrengst, een rijker bodemleven, toename van de bodemvruchtbaarheid en een zeker gewas dat goed gedijt in droge zomers.

“When you’re finished changing, you’re finished.” Benjamin Franklin

Saladebuffetten® bieden een serieus alternatief op weg naar een duurzame bedrijfsvoering met een lagere footprint en een beter inkomen. Omdat daarmee tegemoetgekomen wordt aan wensen vanuit de samenleving vormen Pure Graze Saladebuffetten® een waardevol onderdeel uit van de landbouw met toekomst.

Saladebuffetten bestaan uit zorgvuldig geselecteerde componenten die op een positieve wijze met elkaar samenwerken en elkaar versterken, doordat ze elkaar aanvullen. Daardoor staan Saladebuffetten bekend als kwaliteitsmengsels die een hoge productie realiseren zonder gebruik van kunstmest.

Bekijk hier ons aanbod van Saladebuffetten!

Neem contact op