“Natuurlijk Werken©” is een bedrijfssysteem met als basis Natuur-inclusieve Landbouw.

Natuurlijk Werken verlaagd de kostprijs, studenten van de WUR berekenden een inkomensverhoging van 58%! https://www.puregraze.com/wp-content/uploads/2019/06/Boerderij-19-juli-2011-pure-graze-economie.pdf

Stel je voor, er word je 58% meer inkomen geboden? Zou je dat aanpakken? Natuurlijk!
En dat niet alleen!

Er is nog meer voordeel!
Naast kostenverlaging en inkomensstijging, ook in verlagen van de footprint, verlagen van de werkdruk, het risico, een gezonde bodem en veestapel tot een toename van de biodiversiteit.

Daarbij komt dat de wetgeving niet meer wringt.
Want, beweiding verlaagt de ammoniakemissie en het stikstofprobleem verdwijnt. https://edepot.wur.nl/394041

Je krijgt als ondernemer een veel rustiger leven. En de focus in het werk ligt heel helder, omdat elk seizoen haar werkzaamheden kent. https://www.puregraze.com/blog/61-stikstof-reductie-bij-jaarrond-weiden/

Juist voor die bedrijven die denken dat er voor hen geen toekomst is, omdat ze te klein zijn, of omdat ze een oude stal hebben, biedt “Natuurlijk Werken©” volop kansen!

Want de echte familiebedrijven hebben vaak nog een gezonde verhouding tussen grond en vee. De oude gebouwen zijn geen probleem omdat het vee weinig binnen is, wanneer “Natuurlijk Werken©” toegepast wordt.

En omdat emissiearme stallen niet doen wat ze beloven:
Afgelopen najaar publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek waarin het de berekende uitstoot vergeleek met de meetgegevens van tienduizenden mestmonsters, afkomstig uit zowel gewone als emissiearme stallen.

Conclusie: de uitstoot van de milieuvriendelijke stallen wijkt nauwelijks af van gewone stallen.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/milieuvriendelijke-stalvloeren-als-oplossing-voor-het-stikstofprobleem-niemand-is-hiermee-gedien/

Is je interesse gewekt?
Geef je dan op voor de webinar van vrijdag 5 juni, van 10 tot 11. De toegang is gratis, de koffie regel je zelf! ?

Graag tot dan!

Ado Bloemendal