De melkveehouderij ontwikkelt zich razendsnel in het high input systeem, waarbij koeien en de boer een topprestatie neerzetten in de vorm van een hoge melkproductie per koe met een hoge werkdruk en financiële druk bij de boer.

Als “toeschouwer” kijk ik er naar en vraag me af hoe dat allemaal te rijmen valt met duurzaamheid.

Een voorbeeld van hoe naar dit soort duurzaamheid gekeken wordt zagen we onlangs in Denemarken. Daar presenteerde een melkfabriek “klimaat neutrale” melk die door experts betiteld werd als “green washing” en ook niet voldoet aan de eisen die daarvoor gelden.

https://landbrugsavisen.dk/eksperter-enige-i-kritik-af-klimam%C3%A6lk-findes-ikke-i-virkeligheden

De afspraken die gemaakt zijn in 2015 in het akkoord van Parijs, hebben grote betekenis voor alle burgers en de hele samenleving. Doel is de footprint te verkleinen, door zaken anders te regelen; bijvoorbeeld door hybride auto`s. Ook de landbouw gaat ingrijpend veranderen. Diverse maatregelen hebben de revue al gepasseerd. En eigenlijk passen die prima bij een low input bedrijfssysteem.

In een low input systeem werken de koeien voor de boer en niet zoals nu; de boer voor de koeien. De koeien weiden maximaal, halen het voer en brengen de mest weg. Dit leidt tot de laagste ammoniakemissie.

Dit is geheel in overeenstemming met de overheidseis op dat gebied. Maar ook met de wens van boeren voor het verlagen van de werkdruk en de investeringsdruk.

Hoe valt het te rijmen dat de melkveehouderij de grootste leverancier van miljonairs is; https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/6/CBS-meer-melkveehouders-miljonair-442444E/, terwijl aan de andere kant het deel dat onder bijzonder beheer bij de bank zit op een kwart wordt geschat; https://www.abab.nl/artikelen/in-bijzonder-beheer-bij-de-bank-is-niet-meer-zo-bijzonder ?

Dan wordt er gesteld dat veel bedrijven nog voor grote investeringen staan als emissiearme stallen, terwijl uit metingen blijkt dat die stallen GEEN lagere emissie hebben; https://eenvandaag.avrotros.nl/item/milieuvriendelijke-stalvloeren-als-oplossing-voor-het-stikstofprobleem-niemand-is-hiermee-gedien/ , terwijl bewezen is dat beweiding leidt tot de laagste emissie; https://edepot.wur.nl/394041

Het zijn de familiebedrijven met de oudere stallen, een melkstal en voldoende grond onder het bedrijf, die het beste toekomstperspectief hebben. Er wordt gedacht dat melkproductie per koe belangrijk is, maar dat zijn; marge per kg melk, een lage werkdruk en een lage hypotheek.

Melk je 10.000 kg melk per koe en bent daarvoor een stal, machines en 2,5 tot 3 ton krachtvoer nodig of melk je daarvoor 2 koeien met maximale beweiding, en zonder of maar 500 kg krachtvoer?

In het laatste geval is de marge/kg melk het hoogst, zijn de werkdruk en de investeringslast het laagst en ben je als boer het best af. Je wilt toch ook een goed leven?

Vaak lijkt het alsof high input de enigste weg is, er is geen alternatief. Realiteit is dat er wel degelijk een alternatief is met perspectief. Pure Graze biedt u kant en klare oplossingen aan, beproefd en bewezen in de praktijk. We bieden u het aan in de vorm van e-learning, kant en klare lessen, bestaand uit een power point, een presentatie en achtergrondinformatie. U volgt de lessen vanuit uw eigen huis, op het moment dat het u past, in uw eigen tempo.

Naast deze lessen zijn er webinars en bijeenkomsten om de kennis naar uw behoefte te verdiepen. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen voor specifieke vragen.

We hebben jaren lang ervaring en uw succes is ons doel.

Is uw interesse gewekt?

Kijk dan op https://puregraze.com/online-cursus/ en bestel direct!