Aan de agrarische sector worden zware eisen gesteld, onder andere met betrekking tot stikstof.

Het gebruik van deze stof moet volgens de overheid dalen.

Belangrijk is om je steeds te realiseren dat er ALTIJD oplossingen zijn. Om het rendement hoog te houden zijn er verschillende oplossingen.

Saladebuffetten zijn complete mengsels bestaand uit zorgvuldig samengestelde grassen, klavers en kruiden. Zorgvuldig samengesteld om het Darwin effect maximaal kans te geven, dat zorgt voor een hogere droge stof productie door de samenwerking tussen planten te maximaliseren.

Op ons melkveebedrijf in Denemarken in de jaren 90, gebruikten we het Darwin effect om de aankoop van kunstmest en mineralen te elimineren, in combinatie met een hogere droge stof opbrengst per hectare.

Sommige soorten klavers en kruiden zijn echter 2 jarig. Dit is in alle kruidenrijke mengsels van toepassing.

Dat betekent dat ze na een 3 á 4 jaar beginnen te verdwijnen. Stuur je hierin niet bij dan verdwijnt de breedte uit het plantenbestand, dat daardoor aan diversiteit gaat verliezen, waardoor de grassen gaan overheersen. Om de biodiversiteit en de maximale smakelijkheid en droge stof productie te kunnen blijven leveren kun je zo`n Saladebuffet 2 jaarlijks met 5-10kg te verrijken met Saladebuffet Doorzaai.

Saladebuffet Doorzaai is speciaal voor dit doel ontwikkeld. Het bevat de klavers en kruiden die nodig zijn om de diversiteit, smakelijkheid en droge stofproductie te versterken.

Zo ga je daar mee om:
Bekijk in de loop van het eind van het 2e jaar, begin 3e jaar hoe de samenstelling is op een perceel. Daarmee bepaal je de hoeveelheid zaad die nodig is om de breedte in de samenstelling te houden. De mooiste tijd om te zaaien is in het voor- en/of najaar, in of vlak voor een periode met onbestendig weer.

In het voorjaar kan frost-seeding worden toegepast. Dit is breedwerpig zaad zaaien over de laatste vorst met de kunstmeststrooier, eventueel op-mengen met een paar honderd kilo kalk per hectare, want klavers en kruiden houden van kalk! 😊

De clou zit er in dat het zaad door de sterk wisselende weersomstandigheden in de grond wordt gewerkt.

Dit werkt het best bij de laatste vors. Dit kun je het best doen eind februari, begin maart. Kom je laat in het voorjaar, overweeg dan de werkwijze voor doorzaai van kruiden in het najaar te volgen.

In het najaar kunnen sterk versmalde percelen goed door gezaaid worden met kruiden met een wiedeg en met een gekartelde ijzeren rol worden na gerold. Percelen met een goede biodiversiteit kunnen breedwerpig gezaaid worden zoals hierboven beschreven, waarbij de koeien gebruikt worden om het zaad in de grond te lopen, door het perceel de keren erop te weiden.

Om u te ondersteunen introduceert Pure Graze een abonnement op Saladebuffet Doorzaai aan bij de aanschaf van Saladebuffet Basis, Klei, Zand en Kruidenrijk. Met het abonnement op Saladebuffet Doorzaai ontvangt u aan het eind van 2 jaar Saladebuffet Doorzaai door u aangegeven aantal hectares en weet u dat het tijd is om uw Saladebuffet bij te zaaien om er zo nog jaren profijt van te hebben.

U gaat hier direct naar Saladebuffet Doorzaai – abonnement