Wat is strip-grazen?
Simpel gezegd is strip-grazen het verplaatsen van vee naar verschillende delen van de weide, elke dag een aantal keer (afhankelijk van de weide). Grote weides worden met behulp van tijdelijke hekken of raster-spinnen in kleinere percelen verdeeld en stellen de veehouder in staat, de beweiding effectief te controleren

Waarom is rust de sleutel tot een hoge productie per dag?
Planten, waaronder grassen, klavers en kruiden raken “gestrest” van overbegrazing en hebben tijd nodig om te herstellen nadat ze begraasd zijn. Zonder een goede pauze daalt de groei per dag.

Wanneer planten onder een bepaalde lengte komen, verminderd de mogelijkheid om fotosynthese te gebruiken, waardoor de groei per dag verminderd.

Een Amerikaanse proef laat dat mooi zien:

90% use:

Geeft aan dat de wortelgroei 17 dagen stopt, wanneer 90% van de bovengrondse massa wordt verwijderd, door beweiding, maaien of bloten na beweiding. De plant laat ondergrondse delen afsterven, om koolhydraten vrij te maken, om op die wijze de eerste hergroei te initiëren.

70% use:

Geeft de situatie weer wanneer 70% van de bovengrondse massa wordt verwijderd. Er is nog steeds een stagnatie van de groei, vanwege de overmatige verwijdering van bovengrondse delen, bladmassa.

50% use:

Tot maximaal 50% verwijdering van bladmassa gaat de groei van planten door. Dit omdat er voldoende groene bladdelen zijn om de fotosynthese op gang te houden.

De grondgebonden veehouderij zit van oorsprong in de zonne-energie business; met behulp van bladgroen wordt zonne-energie omgezet in plantengroei, die met dieren geoogst worden om de zonne-energie als geld op de bankrekening te krijgen, via de verkoop van melk en/of vlees. – Ado Bloemendal

Onkruid:

Wanneer het vee continu een weide mag begrazen, eten ze eerst de meest voedzame grassen, klavers en kruiden. Waardoor sommige delen van de weide over begraasd raken, terwijl andere minder smakelijk gebieden onder begraasd raken. Dieren zullen teruggaan naar de meer smakelijke stukken van de weide en grazen, zonder de planten de optimale tijd te geven om sterke wortels te ontwikkelen.

Hierdoor raken de smakelijke soorten in de problemen en kunnen de minder smakelijke soorten uitbreiden. Waardoor er onkruidbestrijding moet plaats vinden of een perceel eerder vernieuwd moet worden.

Plannen om te gaan strip-grazen:
De beste manier om te starten begint met het opstellen van een beweidingsplan via een plattegrond van de percelen.

De beste lengte om in te scharen is het punt net voordat het gewas in de bloei komt. Hierbij zijn gewassen in de hoogste groeifase.

Wanneer besloten is hoe de beweiding te structureren, is het belangrijk om rekening te houden dat voldoende brede weiden de meeste gelijkmatige begrazing mogelijk maken. Van daaruit kunt u beginnen met het onderverdelen van de weiden door gebruik te maken van rasterspinnen.

Pure Graze heeft een Starterspakket Beweiding samengesteld: https://www.puregraze.com/product/gallagher-starterspakket/

Hierin is alles opgenomen wat nodig is om stripgrazen goed uit te voeren

De beste optie om strip-grazen zo goed mogelijk toe te passen is door het gebruik van raster-spinnen en door tijdelijke omheining te gebruiken voor het onderverdelen van de weide. De draagbare hekwerken stellen u in staat om flexibel uw beweidingsplan toe te passen.

Als een bepaalde weide-opstelling niet werkt, kan de afrastering makkelijk verplaatst worden om een nieuwe strategie toe te passen.

Vuistregels:
Voor de hoogste groei per dag is het belangrijk om in te scharen net voordat het gewas in de bloei komt. Als het vee te vroeg begint met weiden, daalt de groei per dag omdat het onvolgroeide wortelstelsel niet bestand is tegen de spanning van de beweiding en het gewicht van het vee.

Laat het vee niet meer dan de helft van het gewas beweiden. Zodra dieren de helft van het gras in de weide hebben begraasd, is het tijd om ze te verplaatsen naar het volgende stuk, dat klaar is voor beweiding.

Vertrouw op het gewas in plaats van de kalender. De hersteltijd van weiden bedraagt over het algemeen 20 tot 60 dagen, afhankelijk van het seizoen. Evalueer de planten groei per dag en beslis dan of de weide voldoende rust tijd heeft gehad.

Het toepassen van stripgrazen, zorgt ervoor dat het vee steeds voedzaam en smakelijk gewas heeft met elke bek vol die ze nemen.

Goed management op alle fronten het bedrijf, lijden tot hogere groei per dag en een hogere rentabiliteit!

Neem contact op met Pure Graze voor het opstellen van een goed beweidingsplan voor het beheer van de beweiding op uw bedrijf.

Kijk voor meer informatie op: https://www.puregraze.com/advies/natuurlijk-werken/

Waarom zou je gaan stripgrazen? Omdat het geld oplevert!!