Voedergewassen groeien langzaam als de planten klein zijn en nog weinig bladgroen hebben (in het vroege voorjaar of wanneer er net geweid is.) en de massa laag is. Naarmate de bladeren groter worden, neemt de fotosynthese toe, wat een snellere groei en een hogere opbrengst mogelijk maakt.

Voordat een plant begint met bloeien groeit de plant zo snel als mogelijk, als andere factoren geen beperkingen geven (zoals bijv; droogte). Als de plant de snelle groeifase voorbij is zal de groei vertragen en wordt de energie omgeleid naar de bloem- en zaadproductie. Terwijl de opbrengst het hoogst is de kwaliteit van het gewas laag.

De kwaliteit van een voedergewas is het hoogst wanneer de planten vegetatief zijn. De vegetatie neemt af naarmate de plant rijper wordt.

 

 

 

 

Het doel van een goed beweidings-management moet zijn om zowel de voederopbrengst als de kwaliteit van het voedergewas te maximaliseren. De beste tijd om te grazen is onmiddellijk na de snelste groeifase, maar voor de bloei.

Zoals rechts aangegeven:

Rust is sleutel tot groei!

De groei per dag is nauw verbonden met benodigde rusttijd. Planten die onder stress staan door bijv; droogte, koud weer, slechte bodemvruchtbaarheid of overbegrazing zullen een langere rustperiode nodig hebben.

Optimale groeiomstandigheden verminderen de benodigde rusttijd.

Houd het gewas in de gaten wanneer u het best kunt gaan weiden.

Het is belangrijk bij de beslissing wanneer u kunt gaan weiden (en hoelang een perceel zou moeten rusten) dat u uw dieren verplaatst aan de hand van hoever het gewas is qua groei-stadium. Als er te vroeg wordt geweid, wordt de weide moe en kan het gewas uit geput raken, hierdoor kunnen planten verdwijnen en kan onkruid opkomen. Als er te laat wordt geweid kan het gewas houterig worden, waardoor het smakelijkheid verliest.

Er zijn momenten waarop je doelbewust kortere rustperiodes wilt gebruiken om een weide wat te “verzwakken” (bijv; wanneer je zou willen doorzaaien.) of om snellere groei bij te houden.

Er zijn ook momenten waarop u langere rustperiodes zou kunnen gebruiken om meer wortelreserves aan te maken of om een “voorraad” aan te leggen.

4 Tips voor een goed beweidings-management:

1. Begin met weiden net voordat het gewas in de bloei-fase komt.
2. Weid niet meer als 50% van het gewas, hierdoor start de her-groei meteen en word het wortelstelsel behouden.
3. Geef kleinere stukken per keer, hierdoor worden de percelen egaler afgegraasd.
4. Maak gebruik van strip-grazen, door “pulserend” te weiden, verhoogt de organische stof in de bodem het snelst.