Wat een vruchtbaar jaar hebben we tot nu toe! – Geweldig!

Hoewel we te maken hebben met een laat voorjaar zijn er goede eerste snede ’s geoogst. Zeker na 3 droge jaren biedt het weer van de komende weken de mogelijkheid om de percelen, ingezaaid met kruidenrijke grasland te boordelen op breedte. En om deze te doorzaaien met kruiden en klavers.

Des te meer grassen, klavers en kruiden in een gewas hoe hoger de Fotosynthese Index; een maat voor gewassen die weergeeft in welke mate het in staat is zonne-energie om te zetten in plantengroei.

De Fotosynthese Index is altijd hoger in een polycultuur omdat bladvormen en bladdichtheid van kruidenrijke grasland elkaar aanvullen en versterken.

Daarbij is het verstandig een breed scala aan kruiden op te nemen omdat ze de bodem diep bewortelen en daarbij waardevolle mineralen en vitamines beschikbaar stellen. De kruiden in Saladebuffetten omvatten een brede mix aan medicinale eigenschappen.

Een paar van die eigenschappen de rij:

Doorzaaien van kruidenrijk grasland

Doorzaaien van kruidenrijk grasland

– Bodem verbeterend- Lichamelijke gezondheid
– Vruchtbaarheid
– Bloedzuiverend
– Psychische gezondheid orgaan zuiverend
– Werkend tegen interne parasieten

Hoe dichter een Saladebuffet staat, hoe beter de droge stofproductie en hoe langer het gewas vegetatief blijft. Ook de klavers hebben een behoorlijke invloed hierop, met het binden van stikstof, wat er voor zorgt dat het gewas langer goed verteerbaar blijft.

Deze twee factoren bieden de mogelijkheid de opbrengst van het gewas te beïnvloeden en te managen, te zorgen voor een hoge opbrengst en dus de ETW (Eigen Toegevoegde Waarde) in ons product melk of vlees te maximaliseren en zo de kostprijs te laten dalen.

De gemaaide percelen en het wisselvallige weer bieden de gelegenheid de percelen te beoordelen en waar nodig door te zaaien.

De meest aangewezen kruiden mengsels om door te zaaien:

Saladebuffet Doorzaai – Kun je het best gebruiken wanneer er behoefte is aan klavers en kruiden
Saladebuffet Kruidenrijk – Kun je het best gebruiken wanneer er behoefte is aan grassen, klavers en kruiden
Saladebuffet Bio – Kun je het gebruiken wanneer er behoefte is aan grassen, klavers en kruiden

Wanneer kruidenrijk grasland doorzaaien

Bekijk in de loop van het eind van het 2e jaar, begin 3e jaar hoe de samenstelling is op het perceel. Daarmee bepaal je de hoeveelheid zaad die nodig is om de breedte in de samenstelling te houden.

De mooiste tijd om te zaaien is in het voor- en/of najaar, in of vlak voor een periode met onbestendig weer.

 

Bekijk hier de Saladebuffet Doorzaai en Kruidenrijk

 

Veel succes!

Ado Bloemendal