De laatste tijd krijgen we daar vaak vragen over; kan Saladebuffet gezaaid worden na de mais? Klanten zaaien tot in de 2e helft van oktober na mais of aardappelen. Afgelopen week waren we in de Achterhoek met onze Saladebuffet Tour, een reeks open dagen die we organiseren bij boeren die Saladebuffet in de praktijk gebruiken. Deze veehouder heeft schapen en het Saladebuffet Kruidenrijk is dit voorjaar onder droge omstandigheden gezaaid.

Lammeren groeien harder op Saladebuffet;

De hele zomer is het geweid en 2 juli zijn de lammeren gespeend. De ram-lammeren zijn op traditionele Engels raai percelen gekomen met onbeperkt krachtvoer. De ooilammeren zijn op het Saladebuffet perceel gekomen, zonder krachtvoer.
Eind augustus, dus na krap 2 maand zijn de dieren gewogen; de ooilammeren op Saladebuffet waren gemiddeld 7 kilo zwaarder dan de ram-lammeren. Het zwaarste ooilam woog maar liefst 70 kg!!
Ook werd geconstateerd dat de vleeskwaliteit anders was, steviger, zonder taai te zijn, met meer smaak.

Van melkveehouders krijgen we met regelmaat geluiden te horen dat koeien met Saladebuffet meer melk geven, 1 tot 1,5 kg meer, per dag. Koeien zijn beter verzadigd en laten het krachtvoer liggen.
Een tevreden gebruiker melde in het blad van de GD dat de koeien 7% meer melk gaven wanneer ze weidden in het Saladebuffet.

Deze waardevolle geluiden uit de praktijk geven de boer die nog beslissen gaat, moed. Want veel ondernemers willen wel veranderen en overschakelen naar grasland met een hoge opbrengst zonder kunstmest, naar grasland dat veel minder snel verdroogd en naar grasland met diversiteit, waar koe, natuur, burger en boer, blij van worden.

“Success will be within your reach only when you start reaching out for it.”   ~  Stephen Richards

Kunstmest is ouderwets. In 2017 werd 25%, ja, je leest het goed, 25% van de nationale aardgasproductie gebruikt om een stof die voor 80% in de ons omringende lucht zit, te binden in een korreltje. Is dat nog van deze tijd?

Samenwerken met de natuur biedt volop kansen! Elke dag weer bewezen door boeren in de praktijk. Zij zien de goede kleur op het gewas, de hoge productie, de massa die er af komt en de droogteresistentie.

Elke plant heeft haar eigen bodemleven. Diversiteit van planten boven de grond, leidt tot een divers bodemleven. Een divers bodemleven helpt de bodemvruchtbaarheid verbeteren, organische stof vast te leggen en daarmee CO2 te binden. Een nieuwe kans, die de komende jaren tot ontwikkeling gebracht zal worden.

Saladebuffetten bieden de mogelijkheid om de kostprijs te verlagen door het elimineren van de uitgaven zoals kunstmest en mineralen. Tegelijkertijd geven ze de kans om de ruwvoerproductie te verzekeren door de goede droogteresistentie, de goede eiwitproductie en de hoge gehaltes aan Omega-3 vetzuren dat een positieve invloed heeft op de gezondheid van uw veestapel.

Mede daarom biedt het inzaaien van maispercelen met Saladebuffet een goede kans om het inkomen te verbeteren op veebedrijven. Ook de tijd zit mee, het is vochtig, er is neerslag en de winter, ach, vroeger had je elf stedentochten die werden geschaatst. Vandaag de dag worden ze gezwommen…

Bestel je Saladebuffet HIER!

En maak gebruik van onze goede begeleiding, want uw succes is belangrijk voor ons succes!

Onze kennis en after sales service zijn belangrijk voor u!