De bestrijding van parasieten in de veestapel is een belangrijk onderwerp waaraan al jaren veel aandacht wordt besteed. Er zijn talrijke chemische ontwormingsmiddelen beschikbaar voor de bestrijding van inwendige parasieten en een groot aantal pyrethroïden en organofosfaten voor de bestrijding van vliegen.

Het probleem met al deze producten is dat het chemische stoffen zijn die niet alleen het doelorganisme treffen, maar ook andere, nuttige organismen. Producten ter bestrijding van parasieten kunnen een negatieve invloed hebben op mestkevers, regenwormen, andere kevers en een groot aantal andere nuttige insecten.

Is het mogelijk om de behandeling tegen parasieten te beperken en een kudde te ontwikkelen die weinig tot geen interne en externe parasietenbestrijding nodig heeft? Het antwoord is ja.

De vraag is hoe we dit kunnen bereiken? In deze blog beschrijven we 5 tips om te elimineren.

Tip 1: Genetische weerstand

Alle diersoorten bezitten een bepaalde mate van natuurlijke weerstand tegen interne en externe parasieten. Binnen elke soort, ras en veestapel zijn er individuele dieren die een grotere tolerantie voor parasieten vertonen en dieren die vatbaarder zijn. Door deze individuen te identificeren, kunnen we beginnen met het proces van het ruimen van vatbare dieren en het selecteren op resistente dieren.

Tip 2: Management Intensief Grazen

Een van de beste manieren om de druk van inwendige en uitwendige parasieten te verminderen is het vee te verplaatsen voor de wormdruk besmettelijk wordt. Door gebruik te maken van Management Intensief Grazen en het vee dagelijks te verplaatsen, wordt het gemakkelijker om het vee op afstand te houden van deze nieuwe besmettingen. Bij warm weer kunnen vliegeneitjes binnen 1-2 dagen uitkomen, de larven voeden zich 3-5 dagen en verpoppen zich 4-6 dagen voordat ze als vlieg tevoorschijn komen.

Voor inwendige parasieten geldt dat besmet vee de eitjes via de mest op de grond laat vallen.

Rustperiodes tussen beweidingsmomenten spelen een belangrijk rol bij het voorkomen van een nieuwe besmetting.

Het dagelijks verplaatsen van vee door gebruik te maken van Management Intensief Grazen maakt dit selectieproces veel gemakkelijker. U ziet hierdoor het vee vaker wanneer ze u passeren om de nieuwe weide in te gaan.

Tip 3: Weiden in een lang gewas

Voor inwendige parasieten is gebruik maken van lange gewassen, zoals Saladebuffetten met kruiden en klaverssoorten die lang kunnen worden een van de beste manieren om infectie te voorkomen. Omdat maagwormlarven erg gevoelig zijn voor uitdroging door zonlicht en hitte, hebben ze de neiging om binnen de eerste 8-10 cm van de groei ten opzichte van de grond te blijven. Door het vee te laten grazen in een lang gewas voorkomen we de opname van larven in het infectiestadium.

Dit is gemakkelijk op te lossen door de beweiding zo te organiseren dat er veel rest achterblijft en het vee niet lager graast dan 15-18 cm in gewashoogte.

Tip 4: Maak gebruik van biodiversiteit

Dit is een van de meest over het hoofd geziene strategieën voor de bestrijding van interne en externe parasieten. Verschillende plantensoorten produceren verschillende soorten fytochemicaliën die niet alleen een hoge voederwaarde hebben, maar ook krachtige antiparasitaire en medicinale eigenschappen bezitten.

Veel weiden hebben een lage plantendiversiteit, zodat het vermogen van ons vee om routinematig een gevarieerd scala aan plantensoorten te consumeren zeer beperkt is.

Tip 5: Weidt meerdere diersoorten samen

Tot aan de jaren 80 van de vorige eeuw was samen weiden van schapen en jongvee een veel gebruikte mogelijkheid om de besmettingsdruk door maagdarm en longwormen laag te houden. Het mooie in dit systeem zit erin dat de dieren wel besmet worden en weerstand opbouwen, maar er geen hinder van ondervinden omdat de besmettingsdruk daarvoor te laag is.

De wormen van schapen vermeerderen zich niet in runderen en omgekeerd. Op die wijze wordt de groeicyclus van de worm doorbroken, zodra deze opgenomen wordt door een andere gastheer, waarin de worm zich niet vermeerderen kan.

U heeft nu 5 tips om parasieten in vee effectief te bestrijden zonder de kosten en complicaties van chemische bestrijding. Dit is een geweldige manier om kosten te besparen en de prestaties en gezondheid van uw veestapel aanzienlijk te verbeteren. Door ze alle 5 te combineren in uw managementstrategie zult u heel effectief zijn in het verminderen van parasietenproblemen.

De Beweidingscursus en Pure Graze NxT STEP zitten boordevol met dit soort tips and tricks om geld te besparen en de groenvoer opbrengsten te verhogen.

Geïnteresseerd? – Volg dinsdag a.s. de webinar; 7 succesfactoren voor een effectieve beweiding en ontvang een mooie korting op de Beweidingscursus!

 

Meld je hier GRATIS aan voor de webinar:

Meld je hier GRATIS aan voor de webinar!