Het weerpraatje aan het eind van het journaal heeft altijd mijn interesse. Wat opvalt zijn de temperaturen, die liggen toch zo`n 6 tot 8 graden boven gemiddeld!

Vaak tonen ze ook wat sfeerplaatjes, de laatste week zijn dat vaak plaatjes van narcissen en krokussen die opkomen of zelfs al in de bloei staan!

Ook in het land zie je gelijksoortige ontwikkelingen; het gras groeit, evenals de rogge op de maispercelen.

Dat is vroeg, ontzettend vroeg voor de tijd van het jaar. Hoe vertaal je dat? Welke conclusies kunnen daaraan verbonden worden?

Het voorjaar zet zeer vroeg in, deze week melde de NOS dat het weer 1,5 maand voor liep. Er kan wel een tijdelijke teruggang zijn, maar de trend is in werking gezet. Het klimaat veranderd en het klimaat dat wij hadden, hebben ze nu in zuid Noorwegen.

En wij hebben nu het klimaat wat ze voor 30 jaren geleden in midden Frankrijk hadden.

Dat betekend dat de zomer langer wordt. Dat houdt in dat de kans op droog weer toeneemt. Het is zaak daar als agrarisch ondernemer op in te spelen en maatregelen te treffen dat de invloed van een eventuele droogte minimaal is.

Saladebuffetten kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen. De planten uit het Saladebuffet wortelen zeer diep. Daardoor wordt organische stof, de spons van de bodem, verticaal in een groot oppervlak van de bodem vastgelegd. Tegelijkertijd hebben de planten uit het Saladebuffet ook die grote oppervlakte tot hun beschikking om voeding uit te halen.

De grote biodiversiteit van de Saladebuffetten met een groot aandeel bloeiende planten, vormen een rijke omgeving voor bestuivers en insecten.

Het mes snijdt daarom aan meerdere kanten bij het telen van Saladebuffetten, een goede droogteresistentie, eliminatie van kunstmest, een groot waterbergend vermogen, grote biodiversiteit en dat bij een heel goede droge stof productie, met goede dierprestaties gemeld door praktijk-boeren.

Zaai-tijdstip:

Veranderen van het klimaat vraagt om aanpassingen bij de werkzaamheden. Als het weer anderhalve maand voor loopt, is het zaak ook de voorjaarswerkzaamheden naar voren te halen. Daarom adviseren we om inzaaien van percelen ook te overwegen nu aan te pakken. Zeker op droogtegevoelige gronden is het zaak op tijd te starten, zodat het gewas op gang is als de zomer komt.

Voorkoop-actie Saladebuffetten:

Daarom kunt u ook dit weekend gebruik maken van een voorkoop-actie van de Saladebuffetten.

Besteld u in de webwinkel, ontvangt u van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 12.00 uur een aantrekkelijke korting. Als bonus ontvangt u toegang tot een Super Class Saladebuffet bij u in de buurt.

Op de Super Classes hoor je praktische informatie om succesvol om te gaan met Saladebuffetten en de voordelen ten volle te benutten. Deskundige begeleiding vormt de sleutel tot succes!

Pure Graze geeft dat met advisering ter plekke, telefonisch, per mail en app, evenals met open dagen en studiedagen als de Super Class Saladebuffet.

Doe uw voordeel en kies voor kwaliteit!