Weiden in granen als dekvrucht van Saladebuffet is een optie die door Pure Grazers wordt gebruikt om het graasseizoen te verlengen, meerjarig grasland aan te vullen en de totale draagkracht te verbeteren.

Het is een goede en in de praktijk beproefde manier om je weide seizoen te verlengen.

Het verbouwen van bijvoorbeeld bladrogge voor beweiding in het late najaar heeft een enorme potentie, aangezien de productiviteit zeer hoog is en het rechtopstaande karakter van het gewas het vee in staat stelt het te beweiden wanneer er sneeuwval is.

Het zaaien van granen als dekvrucht kan worden gedaan met een normale graszaad-zaaimachine of breedwerpige wiedeg-zaaimachine. Op een diepte van 1cm tot 2cm, bij voorkeur in een regenrijke periode bij een bodemtemperatuur van minimaal 10 graden voor een succesvolle kieming.

In jaren van zware sneeuwval kan het vee beter bij de dekvrucht komen dan bij gewassen die lager van hoogte zijn. Stripgrazen met de Gallagher Rasterspinnen zorgen voor een gelijkmatige opname en vermindert het risico op verzuring.

Weiden met behulp van rasterspinnen verbetert de benutting van ruwvoer per hectare!

3 Tips voor weiden in dekvruchten:

1. Gun je koeien de tijd om langzaam aan de nieuwe ruwvoerbron te wennen
2. Beperk de toegang tot het stuk dat je per keer aanbiedt
3. Geef je koeien snel genoeg een nieuw stuk, om vertrapping te voorkomen

Voor meer tips over het weiden van dekvruchten neem dan contact op via: 0546-624005