Microben zijn een vitaal onderdeel van het bodemecosysteem en houden de bodem en zijn essentiële elementen intact. Als de bodem schraal wordt is dat een teken van een tekort aan bodemmicroben. Regel 1 in de natuur is; “De bodem wil ten allen tijde bedekt zijn”. Het voeden van bodemmicrobe met de juiste soorten voedingsstoffen is een belangrijke stap naar een gezondere bodem, die het plantenleven ondersteunt.

Het gaat om de technologie die bekend staat als bioremediatie om de bodem zuiver te houden. Microben houden de bodem intact en verbeteren de bodemvruchtbaarheid.
Er bestaat een symbiotische relatie tussen bodemmicrobe en plantenwortels. Bodemmicrobe verdedigen de planten tegen aanvallen van giftige stoffen zoals pesticiden en kunstmest. In ruil voor deze ‘veiligheidsdienst’ voeden de microben zich met wortel extracten die in de bodem vrijkomen. Deze wortel extracten maken bodem-partikels ronder waardoor deze verder uit elkaar gaan staan, waardoor de hoeveel lucht in de bodem en het waterbergend vermogen toenemen.

Het is van groot belang dat wij begrijpen dat bodemmicroben de bodem voeden en in stand houden!

De bodem samenstelling en zijn relatie met bodemmicrobe:
De vruchtbare bodem vind zijn oorsprong in rottende bladeren en plantaardig/dierlijk materiaal; humus, de donkergekleurde substantie, vormt de essentie van aarde. Studies tonen aan dat de meest stabiele vorm van koolstof die in de bodem aanwezig is, het gevolg is van een proces van ontbinding dat word veroorzaakt door het voeden van bodemmicroben.

Hoewel het bestaan van koolstof in de bodem afkomstig is van planten, is het de werking van het voeden van bodemmicroben met plantenkoolstof, die ervoor zorgt dat de elementen in de bodem blijven. Microben hebben het vermogen om verbindingen als suiker om te zetten in miljoenen complexe moleculen.

Wanneer bodemmicrobe plantaardig materiaal afbreken, word een deel van het materiaal gebruikt en ontstaat organische stof.

Om de optimale mix van plantaardige koolstof te bereiken, die word afgebroken tot organische stof in de bodem, moeten stappen worden ondernomen om de organische stof in de bodem te ondersteunen en te vergroten.

Dit kan bereikt worden door bijv:
1. Strip-grazen (pulserend weiden, rotational grazing)
2. Groenbemesters
3. Toedienen van vaste mest

Bodemmicroben:
Gronden met een hoog organische stof gehalte zijn rijk aan voedingsstoffen en vrij van giftige stoffen. Gewassen die in deze gronden aanwezig zijn, zijn zeer gezond en hebben een hoge voedings kwaliteit. (vitamines en mineralen)

In een gezonde bodem krioelt het van leven, fungi, bodembacteriën, microben en dode planten- en dierenresten. Een vuistvol grond bevat meer dan 1 miljoen microben!

Rhizosfeer, een term die plantkundige Lorenz Hiltner in 1904 bedacht, staat voor het ecosysteem rondom de wortels waar microben ‘wonen’ en actief een wisselwerking vormen met wortels. Een goede bodemvruchtbaarheid wordt bereikt om de Rhizosfeer zo groot mogelijk te maken.

Een goede manier om de bodemvruchtbaarheid te verhogen is door het verhogen van de biodiversiteit op het land, dit vindt plaats door meerdere soorten planten bij elkaar te zaaienpolyculturen (bijv: Saladebuffetten). Dit vormt een complexer bodemleven en verhoogd het aantal bodemmicroben.

De bodem heeft 4 essentiële functies:
1. Reguleren van water, waterbergend vermogen
2. Het voeden van planten, dieren en mensen
3. Het filteren en bufferen van voedingstoffen
4. Het ondersteunen van fysieke stabiliteit gezondheid van plant, mens en dier

4 Tips voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid:
1. Beperk het aantal grondbewerking
2. Houdt de grond altijd bedekt
3. Houdt levende wortels in de grond
4. Maak gebruik van biodiversiteit