De aarde heeft vandaag de dag vrijwel evenveel water als toen de dinosauriërs nog op aarde rondliepen. Bijna driekwart van de aarde is bedekt met water in de vorm van rivieren, meren en oceanen, maar slechts 3 procent van het water is zoet en twee derde daarvan is ijs. Ongeveer 0,6 procent van het water op aarde zit in de ondergrondse watervoerende lagen van de aarden, en een klein maar zeer belangrijke hoeveelheid (0,003 procent) zit in planten, dieren en de bodem.

In Nederland valt jaarlijks gemiddeld rond de 800mm water in de vorm van neerslag; maar een groot deel daarvan verdwijnt door verdamping of afspoeling. De hoeveelheid water die in de bodem terecht komt, bepaalt voor een deel het leven en de productiviteit van planten.

Effecten van gewasbeheer op het waterbergend vermogen 

Managementstrategieën op het gebied van gewaskeuze kunnen zowel het waterhuishouding ofwel waterbergend vermogen van het perceel als daarbuiten beïnvloeden door rekening te houden met de samenstelling van het gewas en de kenmerken van de bodem.

De hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater is grotendeels afhankelijk van:
–  Gewaskeuze (Samenstelling en plantenkeuze)
Bodemstructuur
– Management (Maaien en/of beweiding)

Effecten van beweidingsmanagement op het waterbergend vermogen

Het vermogen om het aantal dieren en het tijdstip waarop er geweid wordt te controleren, is absoluut essentieel voor het reguleren van het effect van beweiding op het gewas. Van alle beschikbare beweidingssystemen is de juiste veebezetting en het controleren van het gegraasde ruwvoer van grootste belang.

Overbeweiding is de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de kwaliteit van de weide. Een weide waar ‘te kort’ geweid wordt betekent hogere erosie en afspoeling van water en voedingsstoffen.

Het beweidingssysteem Management Intensief Grazen waar we de vuistregel aanhouden; 1/3 weiden, 1/3 vertrappen en 1/3 rest, verbetert de efficiëntie van het watergebruik door het hoge aandeel bodembedekking.

Meer weten over het beweidingssysteem Management Intensief Grazen, check dan de webinar van donderdag aanstaande!

Meld je hier aan voor de webinar!