De beweiding van dekvruchten kunnen zowel de kosten van het management compenseren als aanzienlijke voordelen opleveren voor het verbeteren van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Om de financiële voordelen van beweiding van dekvruchten te pakken worden beweidingssystemen geadviseerd die gekenmerkt worden met een hoge veedichtheid en snelle rotatie zoals bij stripgrazen, ofwel Management Intensief Grazen (MIG) genoemd.

Het mooie aan dit beweidingssysteem is dat het een zeer flexibel beweidingsysteem is, dat gebruikt kan worden bij zowel meerjarige gewassen (zoals: mengsels bestaand uit grassen, klavers en kruiden ook wel polyculturen) als 1 jarige gewassen zoals granen of stoppelknollen.

Maximaliseer je winst met dekvruchten

Het is belangrijk om te weten hoe je dekvruchten het best kunt managen om je bedrijf financieel te verbeteren. De voordelen van het gebruik van dekvruchten op lange termijn zijn:

– Opbouwen van organische materiaal in en op de bodem
– Verbeteren van het waterbergend vermogen in najaar en winter
– Het verminderen van erosie
– Het verlengen van ons weideseizoen in het late najaar en het vroege voorjaar.

Hieronder een aantal belangrijke zaken waarop we moeten letten bij het bepalen van de economische aspecten van dekvruchten:
1. Kies de juiste dekvrucht (graansoorten) in het beoogde seizoen. Niet alle granen werken goed op ieder bodemtype of beweidingssysteem.
2. Gebruik een goed uitgedacht voedergewas als hoofdvrucht om de prestaties te optimaliseren, het juiste doel te behalen en kosten te minimaliseren.
3. Zorg ervoor dat je de zaaimachine goed voorbereid op het succesvol zaaien. Het zaad moet goed contact maken met de bodem.
4. Beweiding van dekvruchten zorgt voor een extra opbrengst van 3.000kg tot 5.000kg per hectare per jaar, ook in periodes waar voedergewassen normaal weinig opbrengen. Denk hierbij aan meest gebruikte BG-mengsels!

Beweiding van dekvruchten levert wintervoer met een zeer lage kostprijs en we verkorten hierdoor de stalperiode met daarbij minder mest in de put.

Stripgrazen in dekvruchten is doel georiënteerd

Stripgrazen stelt ons in staat om met meerdere doelen tegelijkertijd te werken. We kunnen bijvoorbeeld de prestatie van onze dieren verbeteren en tegelijkertijd humus opbouwen in onze weide percelen. Stripgrazen van dekvruchten is een uitstekend middel om voedingstoffen te leveren aan het hoofdgewas. Je kunt daarbij in het najaar gebruik maken van een hogere veebezetting waardoor er meer ‘rest’ na beweiding naar de bodem wordt gelopen, dit levert een snellere opbouw van bodemaggregaten en verhoogt de waterinfiltratie.

Management en flexibiliteit

– Zijn de sleutel tot succesvol stripgrazen

We moeten door scherpe observaties de beweidingsstrategie sturen naar veranderende omstandigheden, denk daarbij in het najaar vooral aan weersomstandigheden of draagbaarheid van het perceel. Andere voorbeelden hiervan zijn het veranderen van beweidingsrichting of ieder voorjaar of najaar starten met weiden in dekvruchten op verschillende percelen, zodat het voer jaarlijks in een andere ontwikkelingsstadium wordt beweidt en beheert. Het is hierbij belangrijk om gegevens bij te houden van je observaties, neerslag, aantal dagen geweid op een perceel, droge stof productie, bladstadium van inscharen en uitscharen.

Het mooie van stripgrazen is dat je het vee om de paar uur roteert naar een nieuw stuk weide. Als je toch een fout maakt, dan is die onmiddellijk herkenbaar en direct corrigeerbaar!

Het is beter kleine, onmiddellijke corrigeerbare fouten te maken dan fouten die een seizoen of jaren kosten te repareren!

Om echt succesvol te zijn met de integratie van dekvruchten binnen je bedrijfsvoering is het belangrijk om het principe van samengestelde cascade-effecten te begrijpen. Alles wat je doet heeft een bepaald effect, geen enkelvoudig of lineair effect. Het verwachten van enkelvoudige effecten zal leiden tot frustratie en verkeerde conclusies.

Het succesvol verbouwen en beweiden houdt in dat alle aspecten van bodemgezondheid (Bodemaggregatie, waterinfiltratie en microbiële populatie), diversiteit en complexiteit van plantensoorten (kan nooit erg succesvol zijn met monoculturen), waterkwaliteit en overvloed en verbeterede mineralencycli worden opgebouwd. Door de natuur na te bootsen binnen onze bedrijfsvoering, kunnen we met meer succes de talloze voordelen van een zeer productief ecosysteem benutten.

Dus, om succes te ervaren met de beweiding van dekvruchten, gewoon beginnen! – Lees je in, vraag om advies en probeer dingen uit, wees een ondernemer!