Het voorjaar is al heel voorzichtig begonnen, de eerste Pure Grazers, op de hogere gronden, zijn al gestart met weiden. Vaak wordt gewacht met weiden tot er voldoende gewas staat. Echter, het mechanisme achter weiden zorgt ervoor dat weiden de gewasgroei stimuleert. Daarmee bepaald de weider in feite zelf wanneer het weideseizoen start.

Bij Moeder Natuur is alles gericht op kringlopen, gestimuleerd door actie = reactie.

Dat betekent dat het weideseizoen kan starten zodra er groei is. Want, een plant is altijd op zoek naar balans. Balans tussen bovengrondse en ondergrondse delen. Zodra er groei is en de plant gegraasd wordt, komt er een onbalans. De plant zal wortelstelsel af laten sterven in haar zoektocht naar balans. Daarbij komen voedingstoffen vrij die door de plant gebruikt worden voor hergroei.

Weiden in het vroege voorjaar brengt de gewasgroei op gang

Het is zaak je te realiseren dat alles nog heel fragiel is in het voorjaar. Het weer kan omslaan, waarbij het natter of kouder wordt, wat een tijdelijke invloed heeft op de groei. Houdt daar rekening mee en pas het management aan.

Een echte Pure Grazer wacht niet tot er “voldoende” gewas staat voor hij of zij begint met weiden, maar begint zodra de bodem het toelaat, de planten groei hebben en het weer dit ondersteund.

Daarmee heeft de ondernemer invloed op de start van het groeiseizoen.

Weiden is gunstig voor de winst en footprint van het bedrijf. Een koe op stal kostte in mijn tijd als melkveehouder al ruim € 100,-/koe/maand. Met ruim 100 koeien betekende dat minstens €10.000,-/maand aan besparing.

Weiden biedt de ondernemer de mogelijkheid de kostprijs te verlagen, de geldcyclus te verkorten, de werkdruk en het risico te verlagen, door de koeien het werk te laten doen.

Keep it stupid simpel! – Lage werkdruk, de koeien doen het werk, ze halen het voer en brengen de mest weg – Weinig risico en een best inkomen!

Melkveehouders verdienden in 2020 gemiddeld €35.000,- bij een omzet van €380.000,-. Dat is minder dan 10% van de omzet! De rest; ruim 90% was dus vergoeding voor derden….

De melkveehouder is dus ruim 90% van zijn of haar tijd aan het werk voor een ander. Dat hoeft niet zo te zijn. De berekening van een gemiddeld melkveebedrijf met 50 ha grond, dat PG NxT STEP® Farming toepast, het natuur-inclusieve bedrijfssysteem van Pure Graze, heeft, nadat de ondernemer een vergoeding van €60.000,- voor arbeid en kapitaal heeft verkregen een winst van ruim €180.000,- ruim 55% van de omzet.

Dus mijn boodschap aan u is; denk na over waar je staat. Is wat je vandaag doet werkelijk wat je wilt? Bekijk het alternatief PG NxT STEP® Farming. Een kant en klaar alternatief met vele voordelen, al ruim 30 jaar beproefd, wordt succesvol toegepast in Nederland en daarbuiten. De kennis is verpakt in online lessen, aangevuld met een uitgebreide bibliotheek en een kennisbank met relevant onderzoek, met veel achtergrond informatie.

Daarnaast vullen webinars en veldbijeenkomsten de mogelijkheden aan om kennis op te doen. De begeleiding vindt plaats door boerencoaches die telefonisch, via mail, WhatsApp en op locatie beschikbaar zijn om u te adviseren en te begeleiden om de omschakeling succesvol te maken.

Succes!

Ado Bloemendal
Pure Graze