Hoewel het lijkt dat grazende dieren de voorkeur hebben voor Engels Raaigras, zijn het eigenlijke kieskeurige eters. Ze geven de voorkeur aan polyculturen (een voedergewas met meerdere soorten planten). Daarnaast is het niet alleen beter voor de dieren, het kweken van meerdere soorten planten in het veld is goed voor de planten zelf, de bodem en het milieu (denk aan insecten en klein wild).

Het kweken van meerdere plantensoorten in dezelfde weide tegelijk (polyculturen) zou de norm moeten zijn voor het weidegang scenario’s

Voedingswaarden van polyculturen

Het gebruik van stikstofbinders zoals Klavers en Luzerne verhoogt het eiwitgehalte en de voedingsstoffen in het voedergewas. Een andere tactiek voor voedergewassen is het toevoegen verschillende kruiden zoals Peterselie, Kleine Pimpernel, Cichorei en Smalle Weegbree.

Dankzij het verschil in de groeipatronen word het weideseizoen verlengd met hoogwaardige voedzame voederkruiden, een Saladebuffet begint vroeg en eindigt laat in het najaar met produceren.

Het creëren van een gewas met meerdere soorten grassen, klavers en kruiden (polyculturen) en groeipatronen is goed voor de planten zelf en de dieren. Het is ook goed voor het ecosysteem, bodem leven en bodemvruchtbaarheid. Onderzoek heeft aangetoond dat naarmate we de diversiteit in de weide vergroten, we over het algemeen ook de diversiteit van insecten, klein wild, (weide) vogels en padden zien stijgen!

Meer biodiversiteit met polyculturen

Naast de toenamen van de biodiversiteit in de grond is een ander ecosysteem “dienst” die polyculturen leveren, het beheert de voedingsstoffen beter. Net zoals kinderen verschillende hoeveelheden voedsel eten – hetzelfde huishouden – gebruiken planten verschillende hoeveelheden voedingsstoffen uit de bodem. De mogelijke combinatie van nutriënten opnamekwaliteiten in een polycultuur maakt een verhoogd nutriëntenbeheer gedurende het hele jaar mogelijk. Dit betekent dat er minder voedingsstoffen uit de bodem worden overgebracht naar omliggende vijvers, meren en grondwater.

De waardevolle eigenschappen van polyculturen

Eén van de meeste waardevolle eigenschappen van polyculturen, is moeilijk te meten maar goed zichtbaar in de praktijk. Polyculturen bieden veehouders een “verzekeringspolis”. Door het combineren van verschillende plantensoorten in een polycultuur, wordt de weide van veehouders beter bescherm tegen ongunstige omstandigheden. De ene plantensoort doet het goed bij zeer natte omstandigheden, de andere plantensoort doet het goed bij zeer droge omstandigheden. Sommige soorten worden speciaal gekweekt voor insecten-, schimmels en/of om de bodemvruchtbaarheid te verhogen.

Het hebben van een variëteit aan planten in uw voedergewas geeft veehouders rust en zekerheid van een hoge productie. Uit onderzoeken is gebleken dat er een opbrengst verhoging is van +47% vergeleken met monoculturen.

Polyculturen helpen veehouders om hun dieren een gevarieerder en voedzamer dieet te geven. De verscheidenheid aan planten in een polycultuur verlaagt het risico van ziekte. Dit geld voor zowel de bodem, het voedergewas en het vee. De biodiversiteit van het hele graas-systeem wordt vergroot met polyculturen. Dit werkt bevorderend voor mens, dier en milieu.