Vanuit hoeken word geroepen om de vlees en zuivel consumptie te verminderen omdat de veehouderij in belangrijke mate bijdraagt tot het broeikasgas probleem. Ook is er bezorgdheid dat vleesconsumptie een schadelijk effect zou hebben op de menselijke gezondheid.

De realiteit is dat zowel de footprint als de voedingswaarde van rundvlees en zuivel worden bepaald door de wijze waarop het wordt geproduceerd!

Grazers zoals buffels, geiten, schapen, kamelen, giraffen, rendieren, antilopen en bizons waren vóór de industriële revolutie in grotere getallen aanwezig dan vandaag de dag. Er zou een overweldigende accumulatie van methaan in de atmosfeer hebben plaatsgevonden in deze tijden….

Methaan afkomstig van veeteelt heeft een korte cyclus, dat wil zeggen dat de methaan over het algemeen wordt gerecycled in plaats van dat het naar de atmosfeer gaat. Industriële emissies daarentegen komen veel eerder in de atmosfeer terecht. Een soortgelijke tendens zien we bij de verdamping van water, dat een korte cyclus heeft als het door graslanden wordt verdampt (wat grotendeels ’s nachts terugkeert als dauw).

Bovendien blijkt uit levenscyclusanalyses dat op de juist beheerde meerjarige graslanden met een goede manier van beweiding, koolstof in de bodem wordt vastgelegd als stabiele humus. Resulterend in meer vastgelegde koolstof dan er wordt uitgestoten, wat door vee geproduceerde methaan makkelijk compenseert.

Het is belangrijk op te merken dat niet elk stukje rundvlees dezelfde footprint heeft!

De hoeveelheid energie die nodig is per geproduceerde eenheid eiwit van graan-gevoerd rundvlees is ongeveer 2 keer zo groot als 100% gras-gevoerd rundvlees. Dit is toe te schrijven aan de hoge energie behoefte van meststoffen, krachtvoer, brandstoffen en graanproductie.

De kloof tussen gras- en graan-gevoerd vlees wordt nog groter als we rekening houden met de CO2-productie. Grazers recyclen koolstof zoals alle levende wezens dat doen. Het is voor geen enkel dier mogelijk om ‘nieuwe’ koolstof aan de atmosfeer toe te voegen. De CO2-uitstoot van graan-gevoerd vlees kan echter hoog oplopen door de fossiele brandstof die nodig is voor productie, distributie en toepassing ervan.

Er zijn ook tal van gezondheidsredenen voor een terugkeer van 100% gras-gevoerd vlees. Omega-3 en omega-6 vetzuren worden beschouwd als “essentiële vetzuren” omdat ze niet door het lichaam kunnen worden aangemaakt. Het is belangrijk dat deze vetzuren in evenwicht worden geconsumeerd. Westerse diëten met een hoog gehalte aan graanproducten en/of plantaardige oliën zoals zonnebloem, soja en pindaolie en margarines bevatten vaak 10 tot 20 keer meer omega 6 dan omega 3, een tendens die in verband is gebracht met een verhoogd risico op overgewicht, hartziekten, dementie, depressie en leerstoornissen.

Het omega-3 vetzuur DHA komt in aanzienlijke hoeveelheden voor in groenvoer denk aan grassen, klavers en kruiden. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel van de bestaande gezondheidsproblemen waar we als Westerse wereld mee te kampen hebben gepaard gaan met de consumptie van rood vlees, die voornamelijk verband hebben met graan geproduceerd rundvlees. Naast een betere balans van omega-vetzuren bevat 100% gras gevoerd vlees 3 tot 5 keer meer geconjugeerd linolzuur (CLA) wanneer we dit vergelijken met graan gevoerd rundvlees.

Een koolstofvriendelijke bedrijfsvoering binnen de productie van rundvlees en zuivel is meer dan mogelijk, het is essentieel. Een goede beweiding in combinatie met polyculturen is een krachtig instrument voor de vastlegging van koolstof in de bodem, de oxidatie van methaan, de verbetering van nutriëntencycli, de verbetering van het waterbergend vermogen en de verbetering van de biodiversiteit.

Maar bovenal zijn rundvlees- en zuivelproducenten voedselproducenten, die we nodig zijn, we kunnen niet zonder! – Gras geproduceerd rundvlees en zuivel is gezond en mineraal rijk voedsel met een uitstekende balans van essentiële vetzuren.