De hoofdactiviteit van veehouders die weidegang toepassen bestaat uit het opvangen van zonne-energie. En deze om te zetten in een verkoopbaar product; melk en vlees. Daarbij is de plantdichtheid een zeer belangrijke factor!

Het doel bij weidebeheer is om jaarrond zoveel mogelijk hectares bedekt te hebben en te houden. Met planten in een vegetatieve staat.

De plantdichtheid van kruidenrijk grasland zijn een verwijzing naar het aantal bladeren die er per hectare zijn. De plantdichtheid is niet alleen een belangrijke factor bij het bepalen van de opname van zonne-energie door fotosynthese. Maar heeft ook een grote invloed op de voeding- en watercyclus tussen plant en bodem.

Hoe groter de plantdichtheid van kruidenrijk grasland, hoe beter de infiltratie van water en hoe minder afvloeiing er plaats vind.

De bodem blijft hierdoor koel onder een deken van bladeren, wat verdamping van water uit het  bodemoppervlak tegen gaat.

We kunnen een zeer ‘dichte’ monocultuur gras hebben maar ook al voldoen die aan de criteria voor hoog kwalitatief grasland. Ze missen de kenmerken als mineraalrijkdom en smakelijkheid. De meest ideale oplossing voor de beste plantdichtheid is een scala aan verschillende soorten planten, zoals polyculturen – kruidenrijke graslandmengsels.

Hoe hoger de plantdichtheid van kruidenrijk grasland, hoe beter de droge stof productie en hoe langer het gewas vegetatief blijft. Ook de klavers hebben een behoorlijke invloed hierop, met het binden van stikstof. Klavers zorgen ervoor dat het gewas langer goed verteerbaar blijft.

Deze factoren bieden de mogelijkheid de opbrengst van het gewas te beïnvloeden en te managen.  Ze zorgen voor een hoge opbrengst en zullen de ETW (Eigen Toegevoegde Waarde) in het product melk of vlees maximaliseren.

 

Hoe houd je de plantdichtheid van kruidenrijk grasland op peil:

Bekijk tegen het eind van het 2e jaar, begin 3e jaar hoe de samenstelling is op het perceel. Daarmee bepaal je de hoeveelheid zaad die nodig is om de breedte in de samenstelling te houden.

De mooiste tijd om te zaaien is in het voor- en/of najaar, in of vlak voor een periode met onbestendig weer.

 

De meest aangewezen kruiden mengsels om door te zaaien:
    1. Saladebuffet DoorzaaiDoorzaaien wanneer er behoefte is aan een hoger aandeel klavers en kruiden.
    2. Saladebuffet Kruidenrijk – Doorzaaien wanneer er behoefte is meer grassen, klavers en kruiden.
    3. Saladebuffet Bio – Doorzaaien wanneer er behoefte is meer grassen, klavers en kruiden Bio.

 

Bekijk hier de Saladebuffetten