Wortelstelsels van voederkruiden reageren verschillend wanneer zij door vee worden begraasd, aan de hand van het groeistadium en de frequentie van beweiding. Voederkruiden die met enige regelmaat tot op de bodem worden beweid, versmallen in samenstelling en hebben een klein wortelstel.

Voederkruiden die in een later stadium worden beweid doormiddel van stripgrazen hebben wortels die twee of zelfs vier keer zo diep reiken.

Een betere beworteling betekent een betere kans voor fungi die steeds dieper de bodem ingaat.

Timing is alles bij succesvol beweidingsmanagement. Het toepassen van stripgrazen leidt tot een groenvoerproductie verhoging van 3.000kg tot 5.000kg d.s. per hectare per jaar.

Meer bladgroen-oppervlakte = meer fotosynthese = meer koolstof in de bodem. Alles ten goede van de mycorrhiza’s!

Beweiding en het ‘getrek’ van vee aan planten stimuleert een grotere rhizosfeer-activiteit. Maaien resulteert in een schone ‘scheur’ die zich gemakkelijk sluit. Beweiding door grazers vereist echter meer eiwit om die scheur te sluiten, waardoor er meer koolstof vrijkomt in de bodem bij de wortelen als gevolg van aminozuren in de beweide of gemaaide toppen van het gewas.

Een deel van de wortelen zal worden afgestoten na beweiding, aangezien de plant het evenwicht tussen bovengrondse en ondergrondse delen herstelt. De grazers onderhouden het bodemvoedselweb en daarnaast ook door vertrapping van het gewas. Bodembedekking beschermt de micro-organismen in de bodem terwijl het op adem komt, waardoor verdamping wordt voorkomen en tegelijkertijd de bodemtemperatuur laag blijft. – Hier kan wel 20 graden verschil inzitten!

De opwinding van grazers die een nieuw vers stuk kruidenrijk grasland worden aangeboden is priceless!

De slechtste percelen kunnen weer ‘gezond’ worden gemaakt door het bodemvoedselweb op gang te brengen door middel van ‘pulserend weiden’ ofwel stripgrazen. Door grazers een korte tijd te laten grazen, wordt een begin gemaakt aan de opbouw van geweldige bodems met een hogere organisch stof gehalte. Gooi er voederkruiden bij en de draagkracht van het land neemt toe!

De veehouderij wordt winstgevender en duurzamer naarmate we de droge stof productie per hectare kunnen verhogen zonder externe input!

Bekijk hier de resultaten van 2 verschillende beweidingssystemen:

*Plus: 2 verschillende gewassen in de zomer
*Alle 4 foto’s van afgelopen week – Week 32
– Foto 1 en 2: Standweiden met voornamelijk Engels Raaigras + kunstmest
– Foto 3 en 4: Stripgrazen met voederkruiden

Wat doet stripgrazen en voederkruiden met de bodem