Sinds 2008 brengt Pure Graze Saladebuffetten op de markt; vanaf het begin al werden we benaderd door paardenhouders of kruidenrijk grasland ook voor paarden geschikt is.

Paarden zijn met name gevoelig voor een te hoog gehalte aan suikers, met hoefbevangenheid als gevolg. De gangbare grassen, veelal Engels raai, zijn de afgelopen decennia juist veredeld richting meer suikers en minder ruwe celstof. Daarmee zijn deze soorten steeds minder aantrekkelijk geworden voor paardenhouders, omdat ze daarmee een probleemloos gebruik in de weg staan.

Waar mogelijk wordt steeds gekozen voor cultivars die productie combineren met een hoge gezondheid.

Zo zijn er soorten met een stabiliserende werking op de darmen en de vertering, op het tegen gaan van interne parasieten, gezonde luchtwegen ondersteunen, met een positieve invloed op het humeur en plantsoorten die goed zijn voor hart en bloedvaten.

Paarden zijn, net als koeien overigens, vooral ruwe celstof verteerders. Daarmee passen de soorten die in het Saladebuffet gebruikt worden goed bij hen omdat deze goed tegen droogte kunnen. En die soorten hebben zeker in de uitgegroeide vorm, een hoog ruwe celstof gehalte.

Paardenhouders vinden de brede samenstelling een voordeel omdat ze daarmee hun dieren op een natuurlijke wijze een volledig voeder aan kunnen bieden, waarmee ze hun lieveling gezond kunnen voeren.

Saladebuffetten zijn volledige graslandmengsels, geschikt om in te weiden en om te maaien. Ze bevatten een uitgelezen samenstelling van zorgvuldig geselecteerde grassen, klavers en kruiden. De samenstelling is zorgvuldig gekozen om een goede, gezonde ruwvoerproductie te realiseren zonder gebruik van additionele bemesting. Dit wordt gerealiseerd door samenwerking tussen de planten onderling en met hun bodemleven. We noemen dit het Darwin-effect.

Dit Darwin-effect zorgt voor een hogere productie op geheel natuurlijke basis, waarbij de diep wortelende planten een veel groter deel van de bodem gebruiken om voeding uit te halen. Het vrijmaken van voeding gebeurt door het bijbehorende bodemleven, in opdracht van de planten, die daarover communiceren met behulp van stoffen. De mate van afgifte van die stoffen bepaalt de mate van vrijmaking van voeding door het bodemleven, voor de planten, waardoor uitspoeling van voeding naar het grondwater wordt voorkomen.

De Saladebuffetten zorgen daarbij ook voor een gezonde goed drainerende bodem die veel water vast kan houden zonder plasvorming door verdichting. De natuurlijke bodemvruchtbaarheid neemt vanaf het begin zienderogen toe, door het brede scala aan planten die connectie maken met elk hun eigen voorkeur aan bodemleven, om voeding vrij te maken uit de bodem.

Samen met de aanwezigheid van dieren en hun uitwerpselen vormen de Saladebuffetten een goed tehuis voor veel insecten, vlinders en hun predatoren als zwaluwen, weidevogels, vleermuizen en padden. Ook klein wild als hazen en reeën vinden Saladebuffetten heerlijk om in te vertoeven.

Er zijn verschillende soorten Saladebuffetten, afhankelijk van de grondsoort waarop ze geteeld gaan worden.

Voor paarden zijn met name Saladebuffet Zand en Saladebuffet Klei geschikt. Deze bevatten een hoog aandeel grassen met een laag suikergehalte en een hoog aandeel ruwe celstof, wat zorgt voor een langzame vertering.

 

Wilt u meer weten?

Kijk op de website voor meer info!

Bekijk hier Saladebuffet Zand

Veel succes,
Ado Bloemendal