Melkveehouders kunnen weer met korting bestellen!

Zaandam, 21 september 2021: Vanaf vandaag kunnen melkveehouders in het hele land met korting zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland dankzij een gulle bijdrage van het ministerie LNV. Het ministerie draagt voor 1001 hectare bij! De campagne 1001ha van LTO Nederland en Urgenda in samenwerking met zaadleveranciers Pure Graze en Barenbrug helpt boeren om op een laagdrempelige manier experimenteren met kruidenrijke weilanden door financiële hulp en veel begeleiding. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit en is een groot succes onder boeren. Er is het afgelopen jaar al voor 1500 hectare verkocht waarmee zo’n 750 ton kunstmest en 1500 ton CO2 is bespaard. Er is dankzij LNV weer budget voor 300 extra boeren om mee te doen, waarbij LTO Nederland en Urgenda nadrukkelijk boeren oproepen die nog níet eerder hebben meegedaan. 

Voordelen kruidenrijk grasland
Kruidenrijk grasland heeft vele voordelen: door de grotere variëteit aan (bloeiende) kruiden, klavers en grassen ontstaat er meer bodemleven, is er meer te halen voor insecten en dat is weer goed voor vogels. Ook wordt het land beter bestand tegen droogtes en hoosbuien. Kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen kunnen achterwege worden gelaten en dat scheelt CO2 en stikstofuitstoot. Ook voor koeien is een mengsel van grassen en kruiden gezond. Van de boer vergt het een andere werkwijze, zoals anders maaien en bemesten. Daarom wordt er extra aandacht besteed aan begeleiding voor de boer door zaadleveranciers Pure Graze en Barenbrug.
57% van deelnemende boeren wil meer
Boeren kunnen maximaal 3 hectare bestellen, zodat zoveel mogelijk melkveehouders de kans krijgen om laagdrempelig te experimenteren met productief kruidenrijk grasland. Uit enquête onder boeren die in de herfst van 2020 of het voorjaar van 2021 meededen met de campagne, blijkt dat zij de geboden hulp erg waarderen. Kruidenrijk grasland kan een vlucht gaan nemen: 57% wil zeker meer percelen inzaaien en slechts 6% wil dit zeker niet. Dat is een prachtig resultaat van de campagne en biedt perspectief voor beleidsmakers die CO2 en stikstof uitstoot willen verminderen en de biodiversiteit willen verbeteren.
Betere mengsels, ruimere keuze
Bij de eerste 1001 hectare is nadrukkelijk gekozen voor een simpel mengsel voor een lage prijs, om de drempel voor boeren zo laag mogelijk te maken. Nu de campagne zo goed aanslaat, kiezen LTO Nederland en Urgenda voor uitgebreidere mengsels met een hoger percentage kruiden en klavers. Hiermee sluiten we ook aan bij de wens van de boeren: 56% van de boeren geeft aan graag meer kruiden in het mengsel te hebben. In totaal worden zes mengsels aangeboden door twee leveranciers, Pure Graze en Barenbrug, zodat iedere melkveehouder een mengsel kan kiezen die bij zijn bedrijfsvoering past.
Hele maatschappij kan boer helpen
Er wordt veel van de boer verwacht tegenwoordig, maar subsidies zijn vaak omslachtig en veel werk. 1001ha helpt op een simpele manier en iedereen kan helpen! Dankzij ondersteuning van de ASN bank en gulle donaties van vele burgers, provincie Brabant (voor 250 ha), Groningen, Utrecht, Noord-Holland en Gelderland (ieder 101 hectare), Triodos Foundation, Natuurmonumenten en Patagonia hebben 500 boeren al de kans gekregen om te experimenteren met kruidenrijk. Gemeente Lochem is de eerste gemeente die voor 10 hectare bijdroeg en haar burgers opriep om ook te doneren. Maar nog steeds staan boeren in de wachtrij. Dankzij LNV krijgen nu nog eens zo’n 300-400 boeren de kans om mee te doen.

 

image
Veel belangstelling voor productief kruidenrijk grasland – Veldbijeenkomst 2020 van Pure Graze.