De afgelopen weken hielden we een zestal webinars over het management van kruidenrijk grasland in het voorjaar, onkruid managen in kruidenrijk grasland komt daarbij ook aan bod.

In kruidenrijk grasland kan er niet gespoten worden tegen onkruid; de klavers en kruiden kunnen daar niet tegen en zullen verdwijnen.

Het is slim om met de natuur mee te werken en de kracht van kruiden en klavers in te zetten om de onkruiden te bedwingen en weg te werken. In recente proeven vonden onderzoekers minder onkruiden naarmate het mengsel complexer was. Ze schreven dit toe aan het feit dat de planten in de complexe mengsels beter tegemoet kwamen aan de eisen van de bodem.

Onkruiden vervullen verschillende functies. Het bovenste deel van de bodem zit vol met onkruidzaden. Die liggen daar tot de bodem ze “wakker maakt”. Dat doet de bodem als ze een gebrek ervaart.

Melde bijvoorbeeld wordt geactiveerd als de bodem onbedekt is, wanneer bedekking gewenst is. En ridderzuring bijvoorbeeld als een diepe beworteling gewenst is en klaver aanwezig is. In ridderzuring zit een stof die oplopen (gasvorming) bij koeien helpt voorkomen. Paardenbloem en herderstasje geven aan dat een bodem droog is en bedekking van de bodem gewenst is.

Onkruid managen in kruidenrijk grasland

Onkruid in kruidenrijk grasland

De oorzaak van de opkomst van onkruiden vindt dus haar basis in het niet tegemoet komen van de wensen van de bodem.

Een levende bodem is een “levend organisme”. Het heeft universele doelen. Een van die doelen is dat de bodem ten alle tijden bedekt wil zijn. Want de bodem heeft het beste met de aarde voor. Ze wil altijd verbeteren, verrijken.

Zo is haar doel in alles wat ze doet, het verhogen van de bodemvruchtbaarheid. Door het verhogen van de organische stof en het voorkomen dat het verbrand.

Daarbij speelt een onkruid als melde, een belangrijke rol. Het kiemt en komt op om het organische stof gehalte van de bodem te verbeteren door het vastleggen daarvan in de bodem door de wortels. Met het blad en de massa boven de grond beschermt het de bodem tegen het zonlicht, zodat het bodemleven niet geraakt kan worden door de UV straling en de bodem niet uitdroogt. De bovengrondse massa houdt ook dauw vast en draagt zo ook bij aan de bodemvruchtbaarheid.

Muur is een onkruid dat de bodem “wakker maakt” wanneer er een overschot aan N in de bodem aanwezig is en de bodem onbedekt is.

Saladebuffetten zijn zorgvuldig samengestelde mengsels van grassen, klavers en kruiden. Als het land net is klaargemaakt en gezaaid, kunnen alle componenten goed opkomen. Hoe armer de grond, hoe beter klavers en kruiden het doen. Maar door het hoge voedingsgehalte in de bodem kunnen klavers en kruiden weggepest worden, waarna muur die plek in neemt.

Als dit uitgebreid plaats vindt op een perceel zit er niets anders op om het zo vroeg mogelijk in het voorjaar te bewerken met een wiedeg en bij te zaaien met een Saladebuffet Doorzaai, als er voldoende grassen staan. Zijn die ook teveel weg gedrongen door de muur, wat meestal niet het geval is, dan kan het Saladebuffet wat de eerste keer gebruikt is, weer ingezet worden.

 Wanneer muur een probleem is op het perceel dat u wilt zaaien dan is een andere mogelijkheid het zaaien onder dekvrucht.

Daarvoor kan eerst 100 kg rogge of tarwe ingezaaid worden, waarna het Saladebuffet gezaaid wordt. De rogge/tarwe komt snel op, bedekt de bodem en gebruikt het overschot aan N snel met haar groei, waarna het Saladebuffet opkomt en kan uitgroeien.

De rogge of tarwe kan in het voorjaar geweid of gemaaid worden om te kuilen. Ook in de tweede snede zal de rogge of tarwe aanwezig zijn, waarna die plek ingenomen wordt door het Saladebuffet.

Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met ons.

 

Succes!

Ado Bloemendal