Regeneratieve landbouw wordt een prominente uitdrukking in de Agribusiness. Regeneratieve Landbouw binnen de grondgebonden veehouderij is een manier van en het produceren van landbouwproducten, zoals gewassen en/of vlees/zuivel op een holistische manier zodat alle delen van het ecosysteem ervan profiteren en zichzelf kunnen herstellen tot een gezonde productieve staat. Onderdelen van dit ecosysteem zijn; Bodem, plant, dier en mens.

4 principes voor een regeneratieve bedrijfsvoering

Principe 1: Management Intensief Grazen – Stripgrazen
Het eerste principe is Management Intensief Grazen of wel stripgrazen met de Gallagher rasterspinnen. Producenten moeten altijd bereid zijn om beweidingsmanagement toe te passen om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving. Aangezien de sector verandert en blijft evolueren, is het belangrijk om open te staan voor nieuwe ideeën.

“Een voorbeeld van het toepassen van Management Intensief Grazen binnen uw bedrijf is het aanpassen van de perceelgroottes die aangeboden worden in de zomerperiode als gevolg van een lagere ruwvoerproductie!”

Principe 2: Plan je beweiding – Maak een plan
Een twee principe is het opstellen van een beweidingsplan, waarbij plan het sleutelwoord is! Een beweidingsplan of bedrijfsplan is de leidraad die gedurende het beweidingsseizoen wordt gevolgd om ervoor te zorgen dat er op de juiste percelen wordt beweid (op het juiste moment, met de juiste lengte en met de het juiste aantal dieren) en een adequate herstelperiode.

“Een beweidingsplan moet niet alleen passen bij soorten gronden die je beweidt, maar ook bij jouw stijl van bedrijfsvoering!”

Principe 3: Maak gebruik van biodiversiteit
Het derde principe is het verhogen van de biodiversiteit. Biodiversiteit is de basis van regeneratieve landbouw. Het helpt om alle onderdelen binnen het systeem (bodem, plan, dier en mens) intact te houden, te voeden en te laten floreren. Maak gebruik van gevarieerde plantensamenstellingen, een voorbeeld hiervan zijn productief kruidenrijke graslandmengsels, zowel boven de grond als onder de grond. Insecten en micro-organismen voeden zich met verschillende soorten plantenwortels en wortel-sappen (wortel-excudaten).

 “Biodiversiteit is de sleutel tot het succes van een grondgebonden veehouderij!”

Principe 4: Maak gebruik van beweidingsresten
Het vierde principe is dat er voldoende “rest” op de bodem moet blijven liggen om het bodemsysteem goed te laten functioneren. Rest is een cruciaal onderdeel, omdat het de bodem beschermt tegen water- en winderosie. Rest bevordert ook de waterinfiltratie, vermindert waterverlies door verdamping, houdt de bodemtemperatuur koel in de zomer, verhoogt de voedingstoffen in de bodem en helpt het vastleggen van koolstof in de bodem.

“Rest na beweiding, is geen productie verlies maar productie voorsprong” – Maarten Sillekens (PG Deutschland)

Deze blog dient als introductie op regeneratieve landbouw en de 4 belangrijkste principes. Heeft u vragen over de omschakeling naar een regeneratieve bedrijfsvoering? – Pure Graze heeft een eigen ontwikkeld regeneratief bedrijfssysteem genaamd PG NxT-STEP Farming voor de grondgebonden veehouderij; Neem voor meer informatie contact met ons op via de onderstaande button >>>

 

Check hier het bedrijfssysteem PG NxT-STEP Farming

4 principes van regeneratieve landbouw

4 principes van regeneratieve landbouw