“If you need high prices to stay in business, you will eventually go out of business.”

We leven in een economie die verslaafd is aan groei. Stilstand is achteruitgang was het credo na de Tweede Wereldoorlog. Maar tijden veranderen, de vraag vanuit de samenleving is anders. Om het bedrijf te laten overleven en succesvol door te geven aan de volgende generatie, is het zaak de bedrijfsvoering daarop aan te passen, maar hoe?

Het is mogelijk deze twee zaken te combineren in de bedrijfsvoering en het bedrijf klaar te maken voor de toekomst, door de focus te verleggen van melk/koe naar kostprijs/kg melk.

Dit is een fundamentele verandering, die voorbereiding vergt om succesvol door te voeren.

Melkveehouders zitten in de commodity business, ze produceren de grondstof melk. De prijzen zijn goed op dit moment en de tendens ook, maar ook de kosten stijgen. Vraag is of de marge wel groter wordt, dat bepaald immers het inkomen.

Vaak wordt dan de “kaasschaafmethode” toegepast. Alle kosten worden scherp bekeken en terug gebracht tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het systeem te laten draaien. Echter, wanneer de prijs van een product of dienst stijgt, stijgt ook de kostprijs.

Daarom is eliminatie van kosten veel effectiever dan reductie. Eliminatie van kosten leidt ertoe dat de bedrijfsvoering zonder dat het product succesvol is en leidt daarom tot een blijvend lage kostprijs. Dit geeft rust en zelfvertrouwen bij de ondernemer en zijn gezin.

Een eerdere blog laat een W&V Rekening zien van een melkveebedrijf dat geheel focust op het omzetten van groenvoer naar melk. https://puregraze.com/management/financieel-overzicht-pure-graze-melkveebedrijf/

Het winstpercentage is 53% van de omzet.

Door het zetten van stappen, kan elke melkveehouder, zijn winst en inkomen minder afhankelijk maken van de opbrengst maar meer van de kostprijs en zo zelf bepalen wat zijn inkomen is. Focus op kosten geeft jouw als ondernemer grip op je financiële resultaat. Voor grondgebonden veehouderij is de eerste stap om via maximalisatie van de beweiding de kosten te laten dalen.

Wil je daar echt succesvol stappen in maken? Geef je dan op voor de Pure Graze Beweidingscursus 2022. Je krijgt toegang tot veel praktische kennis, wordt begeleid door ervaringsdeskundigen; Pure Graze Coaches, zodat je stappen kunt zetten om de kosten te verlagen en je winst te vergroten.

Afgelopen jaar waren er resultaten van krachtvoer besparingen van 3 tot 5kg p/koe p/dag.

Als je dat doorrekend met een veestapel van 100 stuks melkvee:

3kg krachtvoer besparing:
€0,25 x 100 x 3 = €75,00 p/dag
€75,00 p/dag x 365 dagen = €27.375,00 p/jaar gem.

5kg krachtvoer besparing:
€0,25 x 100 x 5 = €125,00 p/dag
€125,00 p/dag x 365 dagen = €45.625,00 p/jaar gem.

Om gebruik te maken van subsidie die tot 80% van de cursuskosten vergoed, vragen we je voor 5 december op te geven. Je kunt je onder voorbehoud op toekenning van de subsidie opgeven via; https://puregraze.com/aanmelden-beweidingscursus-2022/

“Some people dream of success, while others get up every morning and make it happen.”    –    Wayne Huizenga

 Succes!

Ado Bloemendal
Pure Graze