Afgelopen week hadden we een praktijkbijeenkomst van de Beweidingscursus. Omdat de wereld volop in beweging is, hebben mensen behoefte aan duidelijkheid. Die trachten we te bieden door aan te geven met cijfers hoe de wereld er uit ziet door de ogen van Pure Graze.

In de publieke discussie over duurzaamheid en CO2 uitstoot zien we dat de toon is dat duurzaamheid de boeren dik geld gaat kosten. En de consument is niet altijd bereid die meerprijs te betalen. Er wordt gevraagd naar het verdienmodel.

Onderdeel van de inleiding op de beweidingscursus was een voorbeeld van een W&V Rekening, gemaakt op basis van PG NxT STEP® Farming, die een beeld geeft van het verdienvermogen van een duurzaam, natuur inclusief, bedrijfsvoering gebaseerd op PG NxT STEP® Farming https://puregraze.com/nxt-step-farming/wat-is-nxt-step-farming/

In dit voorbeeld wordt al het geteelde voer geweid en direct omgezet in melk, om zo te komen tot een zo kort mogelijke geldcyclus. Het wintervoer wordt aangekocht en er zijn geen machines op het bedrijf aanwezig.

Het is een biologisch bedrijf met 46 ha huiskavel, geheel beweidbaar, met een veebezetting van 3 koeien/ha die 4.000 kg melk/jr geven, zonder krachtvoer.

Wat belangrijk is om te begrijpen is dat de volgorde waarin de W&V Rekening is opgesteld afwijkt van de normale opstelling. In de normale opstelling is het inkomen van de boer, de ondernemer, het sluitstuk, het netto overschot, ondernemersinkomen.

Dit doet geen recht aan de positie van de ondernemer. Immers, hij/zij is diegene die dit resultaat tot stand brengt. Als de ondernemer elke ochtend zijn/haar bed niet uitkomt, wordt dit resultaat niet bereikt.

De posten zijn gerangschikt op volgorde van belangrijkheid voor het tot stand komen van het resultaat.

Eerst de opbrengsten, melk en overige

Daarna de uitgaven;
–              Inkomen ondernemer
–              Kosten bank
–              Kosten grond huur/pacht
–              Algemene kosten

Waarna we komen bij de variabele kosten

Deze kosten worden gemaakt met als doel een meeropbrengst te genereren. Zij moeten dus leiden tot een hogere opbrengst, anders is het niet gerechtvaardigd, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt om deze uitgave te doen.

Hopelijk begrijpt u wat ik bedoel; eerst de belangrijkste persoon betalen, daarna de vaste kosten, waar het bedrijf niet omheen kan, daarna de algemene kosten, deze zijn niet helemaal vast, als het moet is er, zij in beperkte mate, in te snijden. Daarna de variabele kosten.

De winst is ruim €188.000,- (53%) bij een omzet van € 354.000,- waarbij de ondernemer al € 60.000,- heeft als beloning. In totaal een overschot van € 250.000,-

Schieten maar…;

Mijn vraag aan de groep was; schiet hierop, geef aan waar de fouten zitten. Dat vraag ik nu weer, waar zitten de fouten? Ik hoor graag jullie reacties.

Bekijk hier de complete berekening >>>> KLIK HIER

Getriggerd en meer weten?

Neem deel aan de Beweidingscursus en help jezelf op weg naar een lagere kostprijs met behulp van de kennis en kunde van de Pure Graze Coaches.

https://puregraze.com/nxt-step-farming/beweidingscursus/

Of volg de online cursus PG NxT STEP® Farming; https://puregraze.com/product/cursuspakket-natuur-inclusieve-landbouw/

 

Succes!

Ado Bloemendal
Pure Graze