Tijdens de beweidingscursussen van Pure Graze komen we iedere 3 weken bij elkaar met onze veehouders, tijdens fysieke bijeenkomsten of online. Daarnaast hebben alle groepen hun eigen WhatsApp-groep waar ze direct contact hebben met hun Coach en mede cursisten.

Soms krijgen we nog wel eens de vraag of dit niet te intensief is. Ik denk het niet, want met de doelen die we stellen binnen de beweidingscursus is er behoefte dat we wekelijks en soms dagelijks begeleiding bieden om de veehouder zo goed mogelijk te ondersteunen in het verbeteren van hun bedrijfsvoering en te werken naar een financieel duurzamer verdienmodel.

Zo hadden een aantal coaches contact met de volgende 2 veehouders. Hier hebben we de dialogen van de 2 gesprekken voor jullie uitgewerkt.

 

Een kijkje in de keuken van de beweidingscursus – De Pure Graze Coaches

Dialoog 1:

Melkveehouder in het midden van Nederland – Weide percelen op zeer droge zandgrond met grindbanken

Bericht van R:
R vraagt of de rest die hij achterlaat te wild is, met daarbij of de bodembedekking genoeg is! – Hierbij stuurt hij de onderstaande foto’s. (Dialoog 1; Foto 1 en 2)

Berichten Pure Graze Coach:
PG Coach grapt dat R wild is door zoveel rest achter te laten – Er zijn ook mannen die een motor kopen!

Een vraag die hierop gesteld wordt is of het gewas egaal wordt afgeweid door de dieren.

Bericht van R:
Ja het wordt egaal afgeweid, de rest wat niet geweid wordt, wordt vertrapt en is voeding voor de bodem.

Berichten Pure Graze Coach:
Dan gaat het goed en ben je goed bezig. De dieren bepalen zelf welk deel ze willen weiden, wat ze nodig zijn en de rest gaat naar de bodem als voeding voor het bodemleven. Wanneer je deze manier van beweiding volhoud zul je groot verschil gaan merken – Denk aan een verbetering van hergroei, draagkracht, droogte resistentie en waterbergend vermogen.

 

Dialoog 2:

Melkveehouder uit de Achterhoek – Weide percelen op droge zandgrond met Saladebuffet

Bericht van R:
R vraagt zich af of het vee de grote hoeveelheid ruwvoer wel op kan – Een luxe probleem in tijden van droogte – Hierbij stuur hij Foto 3

Berichten Pure Graze Coach:
PG Coach geeft aan dat voor een goede benutting je de veebezetting kunt verhogen door de stukken wat kleiner te maken. Ze hebben nu vrij veel ruimte, waardoor er relatief veel wordt platgelopen. PG Coach stuurt foto 4 en geeft aan dat dit de situatie is bij een andere deelnemer van de beweidingscursus. Hier wordt ook geweid in productief kruidenrijk grasland in combinatie met stripgrazen.

Stripgrazen resulteert in een egaal geweide weide waar we de rest die we achter laten goed kunnen controleren. Het resultaat van het hoge aandeel rest is een zeer snelle hergroei – wanneer we dit vergelijken met andere beweidingssystemen.

Bericht van R:
De koeien hebben nu een kwart van het perceel tot hun beschikking – Ik had het draad op de helft daarvan gezet maar het Saladebuffet is net zo hoog als de draad dus de koeien gingen er massaal doorheen. Ik ga vanaf nu met kleinere strookjes verder.

Mocht je geïnteresseerd zijn om je bedrijf zo goed mogelijk af te stemmen op een zo laag mogelijk input, adviseer ik je om deel te nemen aan de Pure Graze Beweidingscursus. In deze cursus leren we je o.a. hoe je je ruwvoer productie het best kunt afstemmen op de vraag.

Er is nu tijdelijk een korting van 15% op de Cursus: Weiden in de zomer!

 

Bekijk hier de cursus!