Voor 2021 bieden we de Pure Graze Beweidingscursus 2021 aan.

De Pure Graze Beweidingscursus is bedoeld voor veehouders die serieus met hun graslandbeheer aan de slag willen om meer productie te realiseren, ook in droogte, de kostprijs te verlagen en hun marge (winst) willen verhogen.

Het boerenbedrijf van vandaag is een commercieel bedrijf waar de marge van groot belang is. Winst maken wordt naar de toekomst toe steeds belangrijker en kan gerealiseerd worden door te kijken naar de bedrijfsvoering.

We gaan kijken waar gesneden kan worden in de kosten, bijvoorbeeld vervangen van monocultuur door polycultuur, voor een betere fotosynthese, een hogere productie, een completer voeder, beter bodemleven, vastleggen van CO2 diep in de bodem, verbetering van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en een goede droogteresistentie.

De boekhouding is het belangrijkste in deze cursus, aan welke knoppen gaan we draaien om de winst te maximaliseren? Veel groenvoer maken is een kunst, maar dat is het begin. Hoe maken we er zoveel mogelijk melk of vlees van tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

De droogte van de afgelopen 3 jaar is geen incident meer, maar op weg trend te worden. We delen al onze praktische kennis hierover met u. zodat u een succesvolle droogte strategie kunt ontwikkelen voor uw bedrijf, gebaseerd op praktische, toegepaste kennis, getoetst door boeren.

Maar we kijken vooral ook naar hoe weiden we zo dat de droge stof opbrengst per hectare gemaximaliseerd wordt.

De strategie achter de beweiding is zo belangrijk voor het realiseren van de hoogste winst.

De cursus biedt u als gebruiker veel praktische informatie, opgedaan in de ruim 30 jaar dat we als Pure Grazers bezig zijn met beweiding. Of het nu gaat om veen, klei of zand, we hebben de ervaring en brengen die op verschillende manieren bij u.

Door online lessen die de basis, de achtergrond vormen met veel informatie uit binnen- en buitenland.

De webinars waarin we die kennis verder verdiepen en waarin u de voor u relevante vragen beantwoord krijgt om serieus en doelgericht aan de slag te gaan.

De bijeenkomsten voor de praktische invulling en de onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Daarnaast kunt u altijd terecht bij ons met vragen, via mail, What`s app en telefonisch. Ons doel is u te voorzien van al die kennis die we in huis hebben over beweiding, zodat u slaagt en succesvol bent. Wij hebben alleen baat bij succesvolle klanten!

Tot dan!
Ado Bloemendal

Beweidingscursus 2021!