Het najaar is een goede tijd om door te zaaien. De temperaturen zijn gematigd, de lange koele nachten zorgen bij heldere hemel voor veel dauw en de kans op regen is groot.

Het klavers en kruiden deel bestaat voor een gedeelte uit twee jarigen, deze zaaien zich zelf wel (wanneer je ze in de bloei laat komen), maar in de praktijk blijkt dat onvoldoende om kruidenrijk grasland op breedte te houden. Daarom adviseren we om vanaf het najaar van het 3e gebruiksjaar door te zaaien om de breedte en massa in het gewas te houden.

Daarvoor bieden we Saladebuffet Doorzaai aan, wat de klavers en kruiden bevat.

Hoe kan ik kruidenrijk grasland doorzaaien:

Leg niet al uw eieren in 1 mandje;
Zaai verschillende keren per jaar bij met een 3 tot 6 kg, in het najaar bij vochtige omstandigheden en een warme bodem en in het vroege voorjaar bij nachtvorst. In het laatste geval zal de wisseling van vorst `s nachts en dooi overdag het zaad de grond in werken.

Breedwerpig zaaien;
U begint tijdig met bijzaaien, de samenstelling is breed. Het gewas is kort, zodat het zaad op de grond valt. We sparen het huidige gewas door deze zaaiwijze en het perceel wordt na het zaaien nog enkele malen geweid, zodat de koeien het zaad in de grond lopen.

Met de wiedeg en gekartelde aandrukrol;
De breedte van de samenstelling laat te wensen over. De cichorei en lange klavers verdwijnen, de grassen overheersen in het beeld, ook in het laatste stadium.

Door het gebruik van de wiedeg openen we de bodem om een goed zaaibed te maken en zetten de grassen terug door de beschadiging met de wiedeg. Dit geeft het zaaizaad de maximale kans succesvol te kiemen en vestigen.

Gebruik kalk als vulstof;
Kalk is een essentiële meststof, met veel functies, die invloed heeft op het vrijmaken van voeding in de bodem, op het vestigen van klavers en kruiden, de opname door planten van bodemvoeding, de smakelijkheid van het gewas en de rust in de koppel.

Met het jaarlijks strooien van 600 – 800 kg/ha Dolokal waarborgt u deze effecten, belangrijk is het strooien van kalk te zien als een systeem.

Omdat kalk zich moeilijk door de bodem beweegt, is het raadzaam dit te strooien in vochtige periodes en in de nawinter bij nachtvorst over de laatste sneeuw.

Zorg voor licht en lucht;
Geef de kiemplanten licht en lucht door het perceel in het najaar enkele keren te weiden of met een relatief lichte snede te maaien. In de loop van het voorjaar zullen de nieuwe planten zich gaandeweg laten zien en de samenstelling stelt zich bij.

Maak een programma;
Bijzaaien van klavers en kruiden is een weerkerend taak om de samenstelling breed, smakelijk en productief te houden. Zet het daarom in uw systeem zodat het automatisch terug komt op de to-do lijst.

Neem een doorzaai abonnement

Juist omdat tijdig doorzaaien van Saladebuffet zo belangrijk is, bieden we Saladebuffet Doorzaai ook aan in abonnementsvorm.

Dit wordt u automatisch aangeboden bij elke Saladebuffet bestelling in onze website. Daarmee regelt u dat er Saladebuffet Doorzaai automatisch geleverd wordt, wanneer uw bestelling anderhalf jaar geleden is en dit Saladebuffet aan doorzaaien toe is.

Bekijk hier het doorzaai abonnement

Heeft u vragen?;

Ons doel is tevreden gebruikers, U dus!
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Succes!
Ado Bloemendal