De melkveehouderij kampt al jaren met een lage marge. Het is bijna onvoorstelbaar dat de melkveebedrijven die nu amper genoeg hebben aan de huidige, historisch hoge melkprijs, in 2009 ook overleefden toen de bodem op amper € 17,- 100 kg melk lag.

Dit is omdat primaire productiebedrijven vaak opbrengstprijs volgers zijn. Hun kostprijs volgt de opbrengstprijs met ongeveer 2 jaar vertraging.

De oorzaak hiervan ligt bij het management binnen de bedrijfsvoering. De meeste melkveehouders hebben 3 petten op; die van ondernemer, manager en medewerker. Naarmate er meer tijd in de laatste categorie besteed wordt, wordt de verwevenheid van kostprijs en opbrengstprijs groter.

Vaak wordt gekeken naar de opbrengsten om te bepalen wat er geïnvesteerd kan worden.

Landbouw is ook een bedrijfstak waarin het populair is om te investeren om geen belasting te hoeven betalen.

Kostprijs en opbrengstprijs zijn twee verschillende entiteiten. Daarmee zeg ik dat kostprijs niets met opbrengstprijs van doen heeft. Maar door het grote aandeel werknemer werkzaamheden binnen de functie van de ondernemer raken de twee gerelateerd aan elkaar. Dus; doordat je als boer zo druk bent met je dagelijkse werk, kun je de focus verliezen van de manager, waardoor de kostprijs stijgt en de marge daalt.

“Beheersen van de kostprijs maakt van jou een vrij mens.”     –     Ado Bloemendal

Het is belangrijk je te realiseren dat beheersing van de kostprijs leidt tot een vrij gevoel. Jij hebt het gevoel weer aan het roer te staan en controle te hebben. Dus met andere woorden, bovenstaande statements geven aan dat jij succesvol de macht kunt nemen over de kostprijs en dat dit jouw veel vrijheid gaat geven omdat je dan minder afhankelijk bent van kosten van de input; denk aan krachtvoer en kunstmest prijzen die fluctueren.

Dit doe je door je te realiseren dat er keuzes zijn, altijd!

Een recent onderzoek geeft aan dat Ierse melkveehouders ruim 50% meer inkomen hebben, dat ruim 40% geen leningen heeft en dat ze ruim € 0,045/kg melk marge meer hebben als vergoeding voor grond en arbeid. Zij hebben de dubbele marge in vergelijk met de Nederlandse boer.

“Whether you think you can or whether you think you can’t, you are right.”      –     Henry Ford

Met andere woorden; verander je bedrijfssysteem naar één waar beweiding in het centrum staat en je verdient automatisch meer. En waar de focus ligt op kostprijs per liter melk.

Nu denk je wellicht, maar hoe dan?

PG NxT STEP® Farming is het Natuur Inclusieve bedrijfssysteem dat je alle kennis biedt die je nodig bent om succesvol om te schakelen naar een bedrijfssysteem gericht op kostprijs. Lees jouw Eigen Toegevoegde Waarde – Heel belangrijk!

Heb je vragen of wil je met een ervaringsdeskundige van gedachten wisselen over strategische vragen, dan zijn er Boeren Coaches die je daarmee kunnen helpen. https://puregraze.com/pure-graze-coach/

Meer informatie vind je hier; https://puregraze.com/nxt-step-farming/wat-is-nxt-step-farming/

Veel succes!

Ado Bloemendal
Pure Graze