Bedrijven met een hoge melkproductie per koe, realiseren dit met veel input, waarbij het constante gevaar aanwezig is dat de kosten de baten overstijgen.

De laatste tijd komen de vergelijkingen in kostprijs tussen verschillende melkveebedrijven weer binnen. Waarbij opvalt dat de Nederlandse bedrijven zich in de absolute top gevestigd hebben.

De meest productieve bedrijven zijn echter vaak ook de bedrijven die financieel het slechts presteren. Zij moeten het hebben van de cash-flow. Zolang de inkomende geldstroom iets eerder binnen is dan de uitgaande stroom, gaat het goed. De ratrace in optima forma!

Ze blinken uit in slecht renderende investeringen. Wat daarbij opvalt is dat de waardestijging van de grond voor een groot gedeelte wordt overgedragen aan de banken, waarna het geld van deze nieuwe hypotheek gespendeerd wordt aan automatisering van het melken, het voeren, het voer aanschuiven en de roosters schoon houden.

Blijkbaar is er behoefte aan een lagere werkdruk. Begrijpelijk, want de buurman en buurvrouw hebben veel vrije tijd. Hij heeft een baan van 4 dagen in de week en zij een baan van 3 dagen. Daarbij gaan ze wel 3 keer in het jaar op vakantie.

Indertijd werkte mijn buurman Palle 36 uur in de week, in Denemarken was dat een volledige baan. Bij ons nam alleen het melken al 5,5/6 uur per dag in beslag. Dat was al 42 uur, en als ik molk, stond de rest van het werk stil. Palle werkte NOOIT in het weekend, wij ELK weekend!

We hebben gezocht naar een oplossing. We hadden 2 keuzemogelijkheden, de winstmarge verhogen door kostprijs verlaging of de omzet verhogen.
Stel dat het bedrijf € 80K (K = 1000) onkosten heeft en een winst van € 20K. om de winst te verdubbelen zijn er 2 mogelijkheden of de omzet verdubbelen of een kwart van de onkosten af halen.

Besparen op de onkosten houdt in dat er 25% van € 80.000,= bespaard dient te worden.
De andere optie houdt dus in dat het bedrijf opschaalt naar de dubbele grootte. Van € 80.000,= kosten en 20.000,= winst, naar 160.000,= aan kosten en € 40.000,= aan winst.

Staand voor die keuze zijn er vragen die relevant zijn bij het nemen van die beslissing die het meest veelbelovend is:

  • Welke strategie heeft de laagste arbeidsbehoefte?
  • Welke strategie vergt de laagste investering?
  • Welke strategie heeft het laagste risico profiel?
  • Welke strategie blijft het langst winstgevend als de melkprijs daalt?

Stel; je zou eerst de kostprijs verlagen met 25% en daarna de omzet verdubbelen, zou dat betekenen dat je winst zou verdubbelen!!
Maar, let op de volgorde; eerst bouwen aan een lage kosten bedrijf!


Winst vergroten, kosten verminderen

1: Uitgangs-situatie
2: Omzet verdubbelen
3: Kosten met 25% besparen
4: Omzet verdubbelen na kostenbesparing winst ver-4-voudigen

Een bedrijfsvoering met lage kosten wint het van een hoge omzet bedrijfsvoering. Maar er kan ook teveel bespaard worden. Zoals een bedrijf geen winst kan maken wanneer het maar blijft investeren, zo kan een bedrijf ook geen winst maken als er te veel bezuinigd word.

Ons doel moet niet zijn om de productiviteit te maximaliseren of de onkosten te minimaliseren, maar om de economische efficiëntie te optimaliseren van deze twee.
Op het juiste moment ingezet en op de juiste wijze gebruikt kunnen lage kosten leiden tot een ontspannen bedrijfsvoering met veel vrije tijd die niet onder hoeft te doen voor die van de burger buren.

Bij ons resulteerde kosten besparen in een duidelijk lage kostprijs en minder werk omdat de koeien het werk deden. We investeerden in een goede melkstal en kalveropfok, wat resulteerde in een halvering van de werkdruk bij melken naar ruim 1 uur per keer.

Wilt u ook een lagere werkdruk en een hogere winst? Neem vandaag nog contact op met Pure Graze.