Pure Graze begeleid melkveebedrijven in hun omschakeling van traditionele bedrijfsvoering naar “Natuurlijk Werken” een vorm van natuur inclusieve landbouw. Het doel is om zoveel mogelijk met de natuur te werken en alles wat de mens bedacht heeft tussen het dier en het gras weg te halen.

De melkkoeien kalven daarbij in het voorjaar af.

Het voordeel van het kalf bij de koe laten, blijkt goed uit onderstaande ervaring van een Pure Grazer. Dieren zijn in grote mate zelfredzaam en moeder en kind krijgen energie van elkaars gezelschap.

Eén van de bedrijven die begeleid worden is dat van Anne en Mark Hardebol in Ribe, Denemarken. Zij zien duidelijke verschillen rond het afkalven. Waar ze in de oude situatie trachtten alles onder controle te hebben, laten ze nu de koeien buiten in de koppel kalven, zelf hun gang gaan bij het afkalven en laten ze de kalveren enkele dagen bij de koe en vertrouwen zo de koe zelf de zorg voor het kalf toe.

Met een koe die te vroeg kalfde hadden ze de volgende ervaring:

’s Ochtends kwam Anne de melkput binnen om te zeggen dat koe ”1518” gekalfd had, maar ”het ziet er niet goed uit”. Het kalf had het ternauwernood overleeft (opgezwollen kop), ”ik heb geholpen bij de geboorte” en de koe liet het hoofd hangen. Dus ik met een calciuminfuus en vloeibare energie er naartoe, niet al te hoopvol gestemd over wat ik zou aantreffen.

Bij aankomst ging de koe toch staan, wel wat wankelend. Ze begon wat aan het gras te knabbelen en het kalf wat te besnuffelen. Terwijl ik het tafereel stond te bekijken dacht ik: ”wat nu?”. Een jaar geleden zou het, het volgende geweest zijn. Kalf in een hutje onder de warme lamp, biest met de sonde. Koe in het stro-hok, energie drank geven en een calcium infuus.

Maar nu. Om dat de koe duidelijk interesse voor zowel het kalf als het gras had, besloot ik om het kalf en de koe naar de andere kant van het draad te verplaatsen waar duidelijk meer gras stond en verder… niets.

In de loop van de ochtend ging ik er opnieuw naar toe, weer met het, nog ongebruikte, calciuminfuus en de energie drank. Tot mijn verassing was de nageboorte eraf gekomen. Het kalf had zich wat verplaatst. Opnieuw besloot ik om niets te doen, alleen maar te observeren. Er was volop gras en water en de koe was aan het grazen.
s’ Avonds liepen koe en kalf samen naast elkaar in het land, hij nog wat wankel, maar toch. Hij wist ook waar hij de melk moest halen want zodra er werd gestopt werd er gedronken.

We zijn nu drie dagen verder, de koe loopt volop te grazen en het kalf loop er met bokkensprongen omheen, hij wordt af en toe teruggeroepen door de koe, krijgt een lik over z’n kop of rug en mag dan weer gaan.

Ik sta er versteld van, want beiden had ik al bijna opgegeven. 

Door het kopen van onze producten helpt u boeren MET de natuur te werken.

-Geschreven door Mark (melkveehouder uit Denemarken)-